Hnutí za pozitivní změny v KDU-ČSL

První kolo volby patřilo 30 lidem.
Druhé kolo by mělo patřit všem členům KDU-ČSL

Nový kvas, vnitrostranické petiční hnutí KDU-ČSL, žádalo již od října 2007 vedení strany, aby v otázce volby prezidenta byla včas oslovena členská základna a požádána o názor. Nestalo se tak. Třicet politiků v čele strany si volbu prezidenta doslova privatizovalo. Celostátní konference se ná­sledně ani nedokázala shodnout na tom, kterého z obou kandidátů naše strana podporuje, či jaké názory obou kandidátů jsou v souladu s politikou KDU-ČSL a které nikoliv. Mnozí z členů Celostátní konference se nedovedli rozhodnout a nehla­sovali pod dojmem sugestivně předkládaných tvrzení, že volbou jednoho z kandidátů se uzavře možnost přijetí potřebných církevních zákonů. Nižší orgán strany, Celostátní výbor, později doporu­čil volitelům KDU-ČSL volit Václava Klause.

 

Nový kvas se v této situaci rozhodl uspořádat anketu, zda si členové strany přejí zvolit za pre­zidenta Václava Klause a zda by ho měli naši volitelé podporovat. Devět z deseti členů odpovědělo negativně. Výsledky tak dokládají, že doporučení Celostátního výboru KDU-ČSL je zřejmě v rozporu s většinovým názorem členů strany. Tato anketa jistě není dokonalá, ale v tuto chvíli členové strany nemají k dispozici žádný jiný přehled o názorech členů. Neexistuje ani centrální archiv usnesení orgánů strany a ústřední kancelář žádný seznam usnesení k volbě prezidenta neposkytla.

První kolo volby patřilo 30 lidem. Dobrá. Druhé kolo by mělo patřit všem členům KDU-ČSL.

·        Nový kvas vítá, že předseda strany svolal na úterý Celostátní konferenci. Nový kvas žádá, aby v úvodu jednání byla Celostátní konferenci předložena generálním sekretářem informace o všech reakcích členské základny k volbě prezidenta.

·        Vyzýváme všechny organizace strany, aby se v následujících dnech sešly
a vyjádřily se k volbě a k oběma kandidátům.

·        Vyzýváme i členy těch organizací, které se z různých důvodů nesejdou,
aby svůj názor zaslali nebo jiným způsobem oznámili ústřední kanceláři KDU-ČSL, nejlépe pak do úterý 12. února 2008 do 12.00 hod.
(Současně můžete kopii zaslat na adresu Nového kvasu: novy.kvas@centrum.cz )

Vážené členky a Vážení členové KDU-ČSL! Nenechte o své budoucnosti rozhodovat druhé.

Rozhodnutí o volbě prezidenta je i ve Vašich rukou!

Současní mluvčí hnutí Nový kvas:

Mgr. Jan Czerný, místopředseda OV KDU-ČSL Praha 2,
Jana Pagáčová, členka OV KDU-ČSL Ostrava,
Ing. Jaroslav Šula, člen CK KDU-ČSL, člen KV Moravskoslezského kraje.

10. února 2008