Co pro mne znamená název strany KDU-ČSL?

 

1) Ano, je to pěkná a výrazná značka, kterou nemá cenu měnit.

 

2) Šířka zkratky pro mne předznamenává postavení strany v českém politickém životě: strana široce otevřená, zakotvená ve středu politického spektra. Spojovník mezi KDU a ČSL je pak pro mne jakýmsi ideálním středem, těžištěm české politiky.

 

3) Pojem "lidová" odmítám chápat ve smyslu "levicová" nebo "sociální". Tento výraz si překládám stejně jako německá CDU, tj. jako vyjádření skutečnosti, že strana se obrací na všechny vrstvy a skupiny občanů naší země. Dále tento pojem chápu jako blízkost občanům a pochopitelnost, chcete-li čitelnost či průhlednost.

 

4) Část "ČSL" v názvu chápu jednoznačně jako vyjádření kontinuity. Vyjádření, ve kterém však musí být slyšet nejen hrdost, ale také pokora. K období Národní fronty se musíme vracet a zejména usilovně pátrat, zda si s sebou neneseme z této doby nějaký nebezpečný náklad.  

 

5) Tak a teď si to možná od někoho schytám: KDU znamená: křesťanská a demokratické unie. Používáme dvě přídavná jména, protože jsme si vědomi, že neznamenají totéž. Není automatické rovnítko mezi křesťanstvím a demokracií. Církev respektuje oprávněnou samostatnost demokratického řádu, ale zdůrazňuje, že demokracie bez hodnot se snadno mění v otevřenou nebo skrytou totalitu. Pnutí, které z toho vzniká je vlastně základní charakteristikou naší strany. Je třeba ho chápat pozitivně: spoluobčan musí být přesvědčen, že takové pnutí je v KDU-ČSL stále přítomné a zajišťuje naší straně základní orientaci. Volič v podstatě ví, že KDU-ČSL má v politice určité nepřekročitelné hranice, což je nepochybně stabilizační prvek, jenž není dnes doceněn, ale může přítáhnout pozornost a zájem spoluobčanů už zítra. Váženým problémem posledních let je ale rozpad členské základny zejména v českých krajích a zanedbání vnitřního života strany, které znesnaďnuje působení tohoto pozitivního pnutí na vnitřní chod strany.