Vážení členové pražské organizace,

 

naše krajská organizace nemá v KDU-ČSL na růžích ustláno. Sami si to mnohdy zdůvodňujeme tím, že jsme pro zbytek strany příliš odbojní rebelové. Nicméně, toto nepravdivé klišé je třeba rozbít. Realita je jiná. Praha není odbojná a není rebel. Pražská organizace je zlomená, rozdrobená, bez energie, bez vnitřního náboje, bez vůle ke změnám - a přesto zůstává navenek spokojená sama se sebou.   

 

Jednomyslné rozhodnutí PMV nezahrnout do návrhu programu krajské konference volby je pro mne znamením propasti mezi tím, co říkáme, nebo co jsme říkali, a co děláme. Pražská organizace před časem nesouhlasila se změnou na čtyřleté funkční období. Dnes to již nepovažujeme za chybu, už se s tím smiřujeme? Já to za chybu považuji a budu nadále bojovat za dvouleté funkční období. Dnes již výsledek v komunálních volbách v Praze (až na čestné výjimky) nepovažujeme za katastrofu a memento? Je snad možné na obojí zapomenout a pokračovat dál, jako by se nic nestalo? Je možné pokračovat dál, hledat všechna jiná řešení - a vynechat přitom personální otázky? Podle mého to možné není.

 

I na mém obvodu - v Praze 2 - jsme volby prohráli. Mnozí mi předhazují - proč nezačneš u sebe a nevyvodíš odpovědnost za prohru? A všichni zároveň ví, že to není reálné. Říkám jasně: Pokud by se v Praze 2 objevil jediný hlas, který by si přál změnu ve vedení obvodní organizace, pokud by se objevil jediný člen, který by měl zájem stát se předsedou, místopředsedou, členem obvodního výboru, nebo by chtěl do těchto funkcí navrhnout někoho jiného, budu první, kdo odstoupí a prosadí nové a tajné volby.

 

A tedy, aby bylo jasno: Ucházím se o důvěru členů pražské organizace a mám zájem být zvolen do pražského předsednictva. Vidím také další členy pražské organizace, pro které bych hlasoval, pokud by se rozhodli kandidovat do pražského vedení.

 

Co chci KDU-ČSL v Praze přinést? Především - a považuji to za důležité - chci přinést změnu uvažování, změnu přístupů. Chci v KDU-ČSL "restaurovat" politický život. Lidé volí nejen podle programu, ale také podle vůle politiků plnit předložený program. Lidé vnímají i atmosféru, jaká panuje uvnitř politických stran, aniž by se přitom museli zajímat o jejich vnitřní uspořádání.

 

KDU-ČSL v Praze potřebuje změnit atmosféru. Bez této změny nemáme v Praze šanci. Jestli si na něco troufám, tak právě na tento úkol. Mám přesnou představu o reformě strany a za tuto představu vytrvale bojuji od svého vstupu do KDU-ČSL. Díky podpoře mnoha členů strany z celé republiky přicházejí v poslední době i první, opravdu těžce vybojovaná vítězství. Další ale budou následovat. Není totiž jiné cesty, pokud nechceme odejít z politického výslunní nebo se začlenit do jiné politické strany. Naštěstí si to začínají uvědomovat i někteří naši vrcholní představitelé.

 

Mým hlavním úkolem v Praze je zrušit naší "zakuklenost" v obvodech. Je to něco, co nás neobyčejným způsobem spoutává. Navrhnu významné změny v uspořádání pražské organizace. Cílem těchto změn bude zvýšit akceschopnost a efektivitu rozhodování.

 

KDU-ČSL ztratila před několika měsíci jeden významný trumf. Ztratila ekologii, jako jedno ze svých hlavních témat. Není totiž přirozenějšího politického a filosofického spojence ekologů než křesťanská demokracie. Pražská KDU-ČSL nebyla v minulosti dosti zelená a tak se této opomíjené oblasti ujali úspěšně Zelení (a nepustí ji...). Bijme vlastními hlavami do zdi a spílejme si. Dnes musíme ekologii považovat stále za prioritu křesťanské demokracie, protože je to logické, ale bohužel, v nejbližší době za ni nezískáme hlasy voličů.

 

Není v ČR podobného města jako je Praha. Naše pražská komunální politika musí tedy hledat inspiraci k následování a špatné příklady k vyhnutí v zahraničí. A v zahraničí zjišťujeme, že není komunální politiky bez velkých projektů. Ano, psí hovénka je nutné uklízet a běžný provoz radnice je nutné zajistit, ale volby se rozhodují podporou velkých projektů, nebo odporem proti velkým projektům. Myslím, že KDU-ČSL si musí uvědomit, že není schopná - a není to ani jejím úkolem - získat potřebné znalosti k řešení problémů a přípravě projektů. KDU-ČSL je odkázaná na expertízy "z vnějšku". Naším politickým úkolem je vyžádat si tyto služby věcně a včas. Jak napsal Jurgen Ruttgers z německé CDU "Řešení politických problémů se neprovádí primárně uvnitř stran, ale na základě iniciativy stran".

 

Mým programem je vnitřní proměna strany. Možná to někomu může připadat málo, ale bez toho se k velkým projektům nedostaneme. 

 

Děkuji za pozornost.

 

Jan Czerný

místopředseda KDU-ČSL Praha 2

 

30. 9. 2007

Praha