Vážení členové pražské organizace,

Dnes vám chci velmi stručně představit, o jaký systém fungování pražské organizace budu usilovat a jak se dívám na volební kampaň v roce 2010.

Systém práce pražské organizace:

1) Hlavním úkolem krajského předsednictva bude příprava návrhů programových bodů a politických stanovisek k dění v Praze (dále souhrnně označuji jako "body k jednání").
2) Každý člen předsednictva bude odpovědný za konkrétní oblast a jeho povinností bude v určených termínech předkládat předsednictvu body k jednání.
3) Předsednictvo na svém zasedání posoudí předložené body k jednání a určí, které z nich budou předloženy krajskému výboru k projednání.
4) Na zasedání krajského výboru pak dojde k diskusi o předložených bodech k jednání. Následně bude výbor o bodech buď hlasovat, nebo je vrátí k dopracování předsednictvu.
5) Předsednictvo posoudí, zda body odsouhlasené výborem mají být zařazeny rovněž do průběžného volebního programu (viz níže).
6) Povinností předsedy a místopředsedů bude usilovat o medializaci usnesení krajského výboru.

Komunální volby v roce 2010:

1) Pokud KDU-ČSL zůstane parlamentní stranou, měli bychom v krajských volbách v Praze vystupovat jako samostatný subjekt. Obvody by však měly mít možnost nadále uzavírat předvolební koalice.
2) Nesmí se opakovat situace z roku 2006, kdy v Praze probíhaly dvě oddělené volební kampaně vedle sebe - jedna pro volby do velké radnice a druhá pro volby do malých radnic. Bylo to nepraktické a finančně náročné. Vždyť cílová skupina voličů byla v obou případech stejná. Již nyní je nutné pracovat na hrubé podobě volebních materiálů, které vždy na jediném společném dokumentu představí KDU-ČSL jako stranu, která má komplexní program pro velkou Prahu i určitý obvod.
3) Výhodou takového systému bude i jednotnější a kompaktnější volební štáb. Přirozeným zájmem obvodů totiž bude, aby program pro velkou Prahu byl důstojným partnerem jejich obvodních programů.
4) Jedním z trvalých úkolů krajského předsednictva od svého zvolení bude příprava a udržování průběžného volebního programu. Bude se v podstatě jednat o dokument, ve kterém bude uveden početně či textově omezený seznam prioritních cílů a prostředků k dosažení těchto cílů.
5) Podobnou synergii a úspornost jako v případě komunálních voleb chci prosazovat také v případě budoucích senátorských kandidátů.

Těším se na vaše komentáře a názory.

Jan Czerný
Praha 2
jcz@centrum.cz
776 221 720