Po šesti měsících naprosto hmatatelné stagnace po sjezdu v Pardubicích ztratila naše strana v těchto volbách další část politického vlivu. Senátní volby ještě ani neskončily a už jsme se stali svědky zahájení kampaně pro volby stranické. Inu, proč ne. Odmítám však, aby opět došlo jen k dalšímu palácovému převratu a v KDU-ČSL se nic zásadního nezměnilo. Chci, aby se sjezd odehrál až poté, kdy bude dán prostor a čas ke kvasu v těch nejodlehlejších koutech členské základny. Poté, kdy byly všem kandidátům položeny ty nejzáludnější otázky a kdy bude připraven a prodiskutován návrh změn stanov. V KDU-ČSL je vždycky na všechno příliš času a pak náhle, přes noc, není dost času na nic, zejména ne na ty nejdůležitější věci.
Osobně se těším na klání kandidátů a jsem připraven dát některým z nich svoji skromnou podporu. Zatím jsem ale nenašel program, který vytrvale hledám. Jaké jsou mé představy?
1) Nadále se ztotožňuji s definicí postavení KDU-ČSL na české politické scéně, jak byla přijata na sjezdu v Pardubicích: Jsme třetím vrcholem trojúhelníku.
2) Naším primárním úkolem není oslovovat „chudší“ nebo „bohatší“ voliče. Naším úkolem je oslovovat podnikavé chudší (kteří chtějí využít své hřivny) a odpovědné bohatší (kteří nejsou uzavřeni ve svém světě).
3) Našim hlavním cílem má být spravedlnost v různých podobách, včetně sociální, naším vedlejším cílem bratrství. Tyto dva cíle je potřeba aplikovat ve všech bodech našeho programu. Po obou hodnotách je ve společnosti značná poptávka, aniž by byly automaticky spojovány s křesťanstvím.
4) Charakteristickým znakem našich voličů a našich potenciálních voličů je zvýšené vědomí odpovědnosti. Této charakteristiky je třeba využít. Velkou chybou například bylo, že jsme ekologické otázky přenechali Straně zelených. Je nutné, aby ekologie se opět stala jedním z výrazných bodů našeho programu. Je nutné také pokračovat ve snaze nezadlužovat budoucí generace.
5) V morálních otázkách, které přesahují do veřejné sféry, je naší první povinností následovat své svědomí. Povinností je však také trpělivě a vytrvale hledat společné dobro. První bez druhého nám vždy přinese odsouzení, a to zcela po právu.
6) Jsme přirozeně evropští, respektujeme a podporujeme princip solidarity a nepodceňujeme sílu odstředivých sil, které jsou schopny rozmetat pokrok dosažený za posledních 50 let evropské integrace. Na evropské půdě se však chceme v politickém souboji sebevědomě utkávat o budoucí podobu Evropy.
7) Podporuji reformu stranického života. Je nezbytné otevřít stranu především vůči vlastní členské základně. Tato reforma bude mít podobu mnoha symbolických a mnoha praktických kroků: jen pro ilustraci uvedu z dlouhého seznamu již existujících návrhů dva body: pravidelné celostátní setkání členů strany a transparentní výběr osob do statutárních a jiných orgánů, jmenovaných politiky.
8) Všechny principy, které chceme uskutečnit ve společnosti, je nutné prosazovat i ve straně.
9) Reformu strany je možné zahájit i bez změny stanov. Nicméně, změna stanov napomůže nastartovat nové principy a rychleji je uvést do života. Návrhy jsou již na stole, nikdo o ně nestojí.
10) Prosazuji dvouleté funkční období.
11) Podporuji změnu názvu strany. Osobně dávám přednost buď názvu Lidová strana, nebo názvu Křesťanskodemokratická unie – Česká strana lidová. Změna názvu strany však pro mne není zásadní otázkou.
12) Nemyslím, že by z KDU-ČSL měl někdo odejít, nebo snad být dokonce vyhozen. Odchod některého z myšlenkových proudů by vždy znamenal pro stranu oslabení a ochuzení (redukce programových proudů je ostatně v přímém protikladu s politikou otevírání strany).
13) Je nutné mít odvahu zvolit do širšího vedení další zajímavé politiky a je nutné mít naopak odvahu některé politiky do širšího vedení strany nezvolit. Nepochybně je nutné, aby ze svých funkcí v KDU-ČSL alespoň na čas odešli ti, kteří neobstáli: jmenuji jen tři osoby spojené se závažný porušením stanov v době volby prezidenta: p. poslanec Severa, p. senátorJílek, předsedkyně CRS paní Cacková.

Jan Czerný

KDU-ČSL Praha 2

28. října 2008

jcz@centrum.cz