Vážené delegátky, vážení delegáti,

Měl jsem pro vás připravenou širší politickou úvahu, ale sjezd strany není odborná konference – je to především místo, kde se rozhoduje. Zmíním proto jen šest důležitých bodů, které mi leží na srdci – koneckonců, i delegáti sjezdu většinou dostanou prostor jen k jedinému vystoupení, navíc časově omezenému.

Děkuji vám za pozornost.

Jan Czerný

KDU-ČSL Praha 2

http://czerny.kdu.cz