65 dní do voleb – začíná doba hájení

Vážení přátelé,

do voleb zbývá 65 dní. Za ty dva měsíce nejde ve straně nic změnit, nejde nic zlepšit. Volby nás zcela pohltí a je to tak správně. Během příštích dvou měsíců možná můžeme mít ještě nějaký dobrý nápad do kampaně, možná se nám podaří promluvit o volbách s kamarády v hospodě, se sousedy na chodbě, dokážeme napsat nějaký zajímavý text do médií nebo ve vášnivých anonymních diskusí na internetu prezentovat ostatním účastníkům křesťansko-demokratický pohled na svět. Ale naší stranu nijak nezměníme.

Na dva měsíce proto zmlkne moje kritické pero, nebudu veřejně reagovat na průběh naší volební kampaně, na dění ve straně. Máme před sebou jasný úkol, úkoly na palubě byly rozděleny, každý za ně nese odpovědnost. Nebudu udělovat knížecí rady lidem, kteří jsou v plné palbě nebo vylévají vodu z podpalubí. Chci jim na dálku pomáhat.   


Nevím, jak dopadnou volby, ale jednou věcí jsem si jistý: ať bude výsledek voleb jakýkoliv, od večera 29. května 2010 je třeba začít pracovat na reformě strany.

Stabilizovat všechny pozitivní prvky z posledních měsíců, aby je neodvál čas, hluboké zklamání nebo naopak nově získaná vládní odpovědnost.

Domluvit se na modelu kontinuální tvorby programu strany a změnit dosavadní způsob práce odborných komisí.

Promýšlet každé stranické rozhodnutí z pohledu členů.

Nabídnout členské základně a sympatizantům takovou míru zapojení do sdílené odpovědnosti, aby získali pocit, že jsou pro stranu nezbytní a potřební.

Co nejčastěji se jich ptát na jejich názor. Nabízet jim časté příležitosti k setkávání a k diskusi.

Hledat vhodný model nedestruktivní vnitrostranické konfrontace názorů a politického soutěžení.

Bude třeba se vrátit se k dvouletému funkčnímu období, minimálně na úrovni okresů.

Zajistit finanční autonomii strany zvýšením členských příspěvků.

Zprůhlednit stranické hospodaření.

Důsledně dodržovat svá vlastní pravidla.

A desítky dalších menších a větších kroků….

Teď bojujme každý ve svém obvodu pro úspěch ve volbách, ale ať se nakonec děje cokoliv, nezapomeňte, co nás všechny čeká od 29. května! Jinak naše snažení nebude mít smysl.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Jan Czerný