Vážení členové strany,

 

slíbil jsem, že v druhém pokračování Cahiers de doléances (tedy něco jako soupis kritických podnětů) se zaměřím na odborné komise. Tedy především na to, co se může člen strany dozvědět na internetu o činnosti odborných komisí KDU-ČSL.

 

Shrnuto: o činnosti 13 ze 17 existujících komisí se nedozví vůbec NIC, tedy kromě toho, že existují.

 

A co zbývající čtyři komise?

 

Nejnovější informace o činnosti komise místního rozvoje a bytového hospodářství spadá do února 2005.  Vcelku se "pochlapila" komise zahraniční, kde poslední informace je datována k srpnu 2005. Nejčerstvější informace komise státní správy a samosprávy pochází z června 2005. Každého člena strany musí nutně v několikařádkové zprávě o jednání této komise potěšit a uspokojit informace, že k bodu programu "se rozvinula rozsáhlá diskuse, diskutovaly se zejména otázky mající politické souvislosti a že byla přijata důležitá usnesení". Jaká usnesení byla přijata, to již patrně sahá do kategorie přísně utajovaných skutečností. Na stránkách komise pro informační a komuničkační technologie se sice od října 2006 může člen KDU-ČSL dočíst, že "význam a návštěvnost webových stránek pro křesťanské demokraty vzrůstá", co je to však platné, když nejaktuálnější informace byla publikována v červenci 2005.

 

Nechci samozřejmě tvrdit, že odborné komise vůbec nic nedělají (i když mé tristní osobní zkušenosti s činností zahraniční komise do roku 2001 mne později vedly k vypracování návrhu nového dynamičtějšího statutu odborných komisí), ale prezentace dovnitř strany je NAPROSTO KATASTROFICKÁ. Za tento stav jsou přímo odpovědní nejenom předsedové komisí, ale také předsednictvo strany a celostátní výbor, kteří rozhodují o o využití práce komisí a zveřejnění informací. Myslím, že je zcela zbytečné vysvětlovat, jak důležité je seznamovat pravidelně členy strany s výstupy odborných komisí a možnost konfrontovat tyto výstupy s míněním členské základny. 

 

Na závěr chci ještě upozornit, že zápisy ze zasedání celostátního výboru minimálně od roku 2006 neobsahují ani jednou zmínku o tom, že by předsedové komisí podávali CV písemné zprávy o činnosti svých komisí, tak jak je (dle statutu) jejich povinností činit nejméně jednou za 6 měsíců. Je možné, že písemné zprávy dodávány byly, pak by se však odpovědná osoba měla naučit dělat zápisy z jednání. Prosím v této souvislosti členy CV o potvrzení, že předsedové komisí plní uvedenou pravidelnou povinnost. Pokud tuto povinnost neplní, je naopak povinností Celostátního výboru okamžitě příslušné předsedy odvolat.

 

Za Vaši pozornost děkuje a burcovat Vás ze sladkého snění o dalším rozvoji strany se snaží

 

Jan Czerný

KDU-ČSL Praha 2

 

Příště: Tvorba rozpočtu strany a vnitrostranická demokracie

 

25. 2. 2007