A propos, vážené členky a členové KDU-ČSL, za necelé dva měsíce se koná sjezd v Pardubicích. Myslím, že je nejvyšší čas určit, zda se bude na sjezdu volit, případně koho budeme volit. Pokud hodláme čekat na samotný sjezd a tam bez širší znalosti kandidátů a jejich programů provedeme jakýsi palácový převrat, tak se ve straně mnoho nezmění.

 

Každý, kdo je přesvědčen, že by sjezd měl být volební, musí pro to něco udělat:

 

1) Navrhnout CO NEJDŘÍVE ve své místní, okresní či krajské organizaci usnesení, požadující zařazení bodu volby na program sjezdu. Dále je možné též požadovat návrat ke dvouletému funkčnímu období všech stranických orgánů. Usnesení neprodleně zaslat krajským tajemníkům, vašim zástupcům v celostátní konferenci, generálnímu sekretáři, členům předsednictva strany (a případně též na adresu novy.kvas@centrum.cz, který zajistí vnitrostranické zveřejnění seznamu všech došlých usnesení, pokud to stranický aparát zatím neumí nebo nechce udělat sám).

 

2) Pokud se nepodaří z jakýchkoliv důvodů jednání těchto orgánů včas svolat, zaslat osobní dopis (vaším jménem či jménem dalších členů organiazace) s požadavky na výše uvedené adresáty.

 

3) Pokud jste nespokojení s jednáním nebo názory vašeho sjezdového delegáta, požádat o svolání okresní konference, na které by proběhly nové volby delegáta na sjezd.

 

4) Zveřejnit vaší kandidaturu do některého z celostátních orgánů strany, volených sjezdem. Sestavit program a zahájit volební kampaň NEBO oslovit členy, kterým důvěřujete, vyzvat je k podání kandidatury, narhnout je nebo je jiným způsobem jejich kandidaturu podpořit.

 

Pokud někdo tvrdí, že si PŘEJE zvolit nové představitele strany a neučiní (nebo se alespoň nepokusí učinit) výše uvedené čtyři kroky, pak si zvolit nové představitele strany NEPŘEJE. Je mi líto, že musím být takto tvrdý, ale logika stranického života je neúprosná.

 

Můj osobní názor: programový a volební sjezd je jedno a totéž, pokud sjezdu předchází poctivá kampaň. Jednotliví kandidáti by měli vždy nabízet členům své programové vize, případně se přihlásit k určitému již přijatému programu a stát se tak jeho nositeli. V mém pojetí politiky by měl být každý sjezd volební. Nebo snad někdo popírá, že zvolením Kasala, Svobody, Kalouska a Čunka si strana zároveň nezvolila svůj program a svůj styl? Samozřejmě, že ano. Jestliže jsme v Brně nebyli důslední a změnili jsme jen předsednictvo, kdo se může divit, že Celostátní výbor je v rozporu s předsednictvem a aktuálním většinovým míněním členské základny? Stranu navíc pronásleduje už dva roky fenomén ztráty důvěry ve vedoucí politiky. Toho se nelze zbavit jinak, než potvrzením politika ve funkci, nebo volbou politika jiného.

 

Za sebe ještě mohu říci, že již nikdy nezvednu ruku pro kandidáta, který do svého programu na jedno z předních míst neuvede reformu vnitrostranického života, program rozvoje lidských zdrojů a politiku co nejširší otevřenosti politiky vůči všem členům a veřejnosti. A nikoliv v obecných frázích, ale v konkrétních krocích. A z obecně lidské zkušenosti budu více naslouchat těm, kteří dosud ještě neměli možnost něco prosadit, než těm, kteří se léta pohybovali v těch nejvyšších patrech lidovecké politiky, nic v tomto směru neučinili či dokonce požadované reformy aktivně brzdili.

 

S pozdravem

Jan Czerný

místopředseda KDU-ČSL Praha 2

http://czerny.kdu.cz

22. února 2008