Každá strana ke svému úspěchu potřebuje dobré politiky. Dobrým politikem se snad člověk může také narodit, ale obyčejně do něj dozrává. Nejrychleji pak dozrává tehdy, když soutěží s ostatními o místo na slunci. Někteří přitom v tomto politickém zápase dávají přednost dojednávání podpor systémem „ty mně – já tobě“, jiní mají raději přímou soutěž. Jsou to dva různé světy. Ti první se logicky naučí obchodovat s hlasy, ti z druhé skupiny se naučí zásadám otevřené soutěže.

 

K mému překvapení je prý v Praze množství členů i organizací, které nechtějí, aby podzimní konference byla volební. Proč? Jsou spokojeni se současným stavem a s volebními výsledky v roce 2006? Nebo mají jiný důvod? Prosím ať jej vysloví nahlas.

 

Já si přeji, aby krajská konference byla volební. Chci, aby pražská organizace změnila způsob práce. Chci, aby začala produkovat politické postoje. Chci, aby došlo ke změně vedení. Proto jsem zahájil volební kampaň.

 

Věřit mi nemusíte, ale opravdu si přeji, aby s kandidaturou vystoupili veřejně i další pražští politici, aby ve všech obvodních organizacích proběhla setkání členů s kandidáty, kteří budou nuceni formulovat své postoje k různým otázkám a obhajovat své stanoviska, názory, politické programy.

 

Chci, aby otevřená soutěž politiků přinesla celé pražské organizaci čerstvý vítr, oživení a energii. Chci, abychom se všichni naučili něco nového. Chci, aby v naší politické straně existovala politika.

 

A co nechci? Nechci, abychom všichni ztratili další rok…

 

Co chcete Vy?

 

Jan Czerný

Praha 2

jcz@centrum.cz