NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Czerný Jan

Loginname: jczerny

Datum: 16.2.2008 0:25

 

Vážené členky, vážení členové,
těm, kdo nyní cítí hořkost nebo přemýšlí o odchodu ze strany, chci říci, že je možné stranu změnit, ale musíme se začít chovat jinak. Pokud se nezměníme my, nezměníme ani KDU-ČSL.
- najít odvahu volit nové představitele
- najít odvahu odmítnou ty politiky, kteří nás zklamali, přestože jsou v politice již dlouho
- zajímat se pravidelně o to, co se děje v celostátních orgánech a kritizovat nedostatek informací,
- nekompromisně požadovat to, na co máme právo.
- dokázat se postavit každému porušení stanov nebo jiných pravidel, nevhodnému chování nebo nátlaku
- podpořit všechny aktivity členů, které žádají striktní dodržování stanov a to podle principu - čím výše, tím přísněji
- poukazovat na lži a manipulace
- nebát se politické konfrontace, podporovat principy primárních voleb a odmítat primární volby formou volebních shromáždění, nebát se opravdové soutěže mezi kandidáty
- volit vždy ty nejlepší bez ohledu na místní příslušnost
- odmítat předvolební dohody ve vnitrostranických volbách, založené výhradně na kupčení s funkcemi, pokoušet se uzavírat dohody na základě pozitivního programu
- požadovat návrat k dvouletému funkčnímu období
- požadovat volný přístup na zasedání stranických orgánů
- využívat všech příležitostí k seznamování s dalšími členy strany z celé republiky
- hledat možnosti, jak dosáhnout cíle, místo hledání nebo akceptování důvodů, proč cíle nelze dosáhnout.

A jak začít? V tuto chvíli leží u generálního sekretáře žádost o poskytnutí seznamu usnesení stranických orgánů k volbě prezidenta. Je třeba žádat, aby tento seznam byl co nejrychleji poskytnut členům. Celostátnímu výboru byl dále doručen návrh na stranické potrestání (pozastavení stranických funkcí) těch poslanců a senátorů, kteří hrubě porušili stanovy strany tím, že před volbou neumožnili dvěma členům předsednictva strany (!!!) přístup na jednání klubu poslanců a senátorů. Volejte, piště, vzkazujte!!!
Požádejte o svolání okresních konferencí a o volbu nových delegátů na sjezd, pokud nejste s těmi současnými spokojeni. Máte na to právo.
Informujte další členy strany o vašich aktivitách a pokud se vyskytnou problémy, žádejte je o pomoc! Pomáhejte ostatním při jejich aktivitách! Povzbuzujme se navzájem!
NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!
S pozdravem a povzbuzením
Jan Czerný

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Venc Václav

Loginname: VE

Datum: 19.2.2008 4:28

Pane místopředsedo, rozumím tomu co píšete. Jenom si dovolím připomenout, že pro křeťanského politika má (musí) mít osobní svoboda člena strany vždy přednost před většinovým názorem! Jinak Váše jednání bude silně připomínat (a vlastně již připomíná) normalizační proces po roce 1968 u komunistů. Nevím jestli KDU-ČSL chce (se vší úctou k prof. Halíkovi, p. Mackovi a dalším) takový signál skutečně vyslat.
S pozdravem,
Venc

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Czerný Jan

Loginname: jczerny

Datum: 20.2.2008 1:33

 

Vážený pane Venci,

svoboda členů strany je skutečně nedotknutelná, to se s Vámi shodnu. Ale svoboda je také pupeční šňůrou svázána s odpovědností. Politikům není možné jejich rozhodování usnadňovat tím, že se jako strana nevyjádříme. Jejich svobodné rozhodnutí musí projít zatěžkávací zkouškou většinového názoru. Musí přemýšlet o tom, proč si mnozí další spolustraníci myslí něco jiného. Musí také akceptovat, že za rozhodnutí, které bude odlišné od většinového názoru, ponesou politickou odpovědnost, například ve formě protestů nebo nezvolení do funkce. Samozřejmě, že nikdo je nebude za jejich rozhodnutí vylučovat ze strany, neřkuli fyzicky napadat. Byl bych první, kdo by se proti tomu ozval.

To všechno platí samozřejmě v případě, že jejich rozhodnutí není spojeno s korupcí či jinou nezákonností.

Na závěr si dovoluji podotknout, že s tím srovnáním s normalizací v KSČ v roce 1968 jste to přehnal. KSČ byla stranou totalitní v totalitním státě, navíc pod tlakem okupační moci. Pokud tehdejší komunisté po srpnu souhlasili s příchodem Rusů, byl (a je!) to především jejich problém.
Howgh
Jan Czerný

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: slunce moře

Loginname: slunce

Datum: 18.2.2008 23:14

 

Díky Bohu, nyní začnu asi věřit, že se snad něco v KDU podaří změnit. Do té doby nemohu hájit a doporučovat KDU, protože reakce v okolí mi to již nedovolují.

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Czerný Jan

Loginname: jczerny

Datum: 18.2.2008 23:36

 

Paní, pane Slunce moří,
máte pravdu, že hájit KDU-ČSL se stalo v posledních dvou letech přímo rizikovou činností. Osobně to dělám tak, že čekám, až padne otázka nebo slovní útok a pak se pokusím reagovat. Většinou mi nedělá potíž s mnohým vyřčeným souhlasti, ale uvedu na pravou mítu vyložené nepravdy nebo obecně rozšířené omyly. Pak pochválím diskutujícího za jeho kritický zájem o KDU-ČSL. Většinou se mě po čase zeptá na spoustu dalších otázek.
Myslím ale, že hlavní strategie obhajoby spočívá v tom, že své členství v KDU-ČSL neskrýváme. Dáváme tak totiž možnost našim kolegům a blízkým spojit stranu s konkrétním člověkem a nabízíme jim možnost si promluvit o tom, co se ve straně děje. Pár nejapných poznámek můžeme vždycky pustit jedním uchem dovnitř a druhým ven.
Jan Czerný

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Hasoň Marek

Loginname: MH

Datum: 18.2.2008 21:48

 

Stanovisko k volbě prezidenta a situaci v KDU-ČSL
Dne 17.2.2008 se sešla členská schůze a přijala následující stanovisko:

1/ Nesouhlasíme s rozhodnutím našich 14 představitelů, kteří podpořili volbu V.Klause za prezidenta ČR a nechápeme proč volili člověka, který nejenže není nadstranickým, ale je představitelem mocenské politiky, která má k zásadovosti a křesťanským hodnotám daleko.

2/ Vyzýváme tyto představitele, kteří ztratili naši důvěru, aby složili svoje mandáty:
- vy, kteří máte slíbené posty a prebendy odejděte do ODS rovnou – ne až po neúspěšných volbách, kdy KDU stejně opustíte
- vy, kteří jste byli pouze neprozíraví, zkuste to ještě nějak napravit (zpočátku třeba tím, že přiznáte chybu a nebudete hledat výmluvy), jinak budete v historii zapsáni jako ti, kteří aktivně přispěli k zániku vlastní strany

3/ Podporujeme myšlenku, aby dubnový sjezd byl volební.

Josef Salajka, předseda MO KDU-ČSL Lužice u Hodonína.

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Czerný Jan

Loginname: jczerny

Datum: 18.2.2008 23:15

 

Vážený pane Hasoni,
vím, co jste chtěli tím usnesením říci, ale zcela upřímně - mí spolustraníci na Praze 2 mi také pravidelně škrtají příliš emotivní návrhy usnesení. Postupně se učím, že ty nejdůraznější usnesení jsou stručná a zní jako kladivo na kovadlině.
Prosím, nezapomeňte zaslat usnesení vašemu krajskému tajemníkovi a případně též generálnímu sekretáři. Jinak se o něm nikdo nedozví.
Jen pro informaci: ústřední kancelář mi stále ještě neposkytla seznam usnesení, které obdržel aparát strany od organizací nebo krajských a okresních tajemníků. Prý na tom pracují. Je poučné, že účastníci CK v úterý jednali, aniž by měli zmapovanou situaci v organizacích. Stále se snažím pochopit, proč vedení strany například již v prosinci neoslovilo členskou základnu a nepožádalo ji o názor. Nechápu to.
Jan Czerný

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Lichtág Jiří

Loginname: jili

Datum: 18.2.2008 18:13

 

Aby to byla cesta účinná, je třeba zapojit všechny kraje a co nejvíce řadových členů

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Nováková Eva

Loginname: EvaNováková

Datum: 18.2.2008 17:47

 

Plně se s Vámi ztotožňuji, je nutné na změně pracovat tak jak jste naznačil. Myslím že , pan Kalousek svojí neomaleností a podlízavostí ODS k tomu přímo vybízí
Děkuji Eva Nováková

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Julinek Pavel

Loginname: p.julinek

Datum: 17.2.2008 23:17

 

Vážený pane Czerný, oceňuji Vaši snahu o změnu směru v KDU-ČSL. Myslím si ale, že změna směru už není možná. Kolik členů je opravdu nespokojených natolik, aby pro tu změnu něco udělali? Opravdu je v KDU-ČSL tolik lidí s rozumem, silou a odvahou, aby změnili směr, když "kormidlo" drží lidé, kteří změnu příliš nechtějí?

Odvolávat se na to, že jsme křesťané a že máme držet při sobě, tak jak to tady už několikrát zaznělo, mi přijde docela krátkozraké. S tímto postojem by zvolení zástupci v Parlamentu mohli udělat cokoli, ale jako "poslušní" křesťané bychom jim to vždy "prominuli" a "odkývali". Jen vzpomeňme, kolikrát se to už stalo. Lze to dělat donekonečna? Nebylo by lepší KDU-ČSL "odpískat"?

Mgr. Pavel Julinek

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Czerný Jan

Loginname: jczerny

Datum: 18.2.2008 0:04

 

Vážený pane Julinku,
děkuji moc za Váš názor.

Pokusím se odpovědět na Vaší poslední otázku: NEBYLO!
Víte, moje základní konstanta v politice je vědomí, že snaha o demokratické prostředí v politické straně je automaticky - vzhledem ke skutečnosti, že náš politický systém je založen na volné soutěži politických stran - snahou o budování demokracie v České republice. Pokud to vzdáme v KDU-ČSL, kterou jsme si sami vybrali, vzdáváme to vlastně také na úrovni celé země. Všechny politické strany mají podobné problémy a pokud se člověk rozhodně, že je mu politika blízká, čeká ho náročná práce vlastně po celý život.

KDU-ČSL v tuto chvíli potřebuje právě nejvíce přehodnotit vztah ke své členské základně: probudit ji, povzbudit, oživit, motivovat! Dodal lidem sebedůvěru, že stojí stojí za to se namáhat, že to přinese výsledky. Tahle pozitivní energie, tohle poselství, z vedení strany netryská již dobrých deset let. Vedení se jen brání, stahuje se do zákopů a pasivita členů jim vlastně vyhovuje.

Ještě k jiné Vaší otázce: "Kolik členů je opravdu nespokojených natolik, aby pro tu změnu něco udělali?" Myslím, že mnozí z nás si tu otázku kladli celá osmedesátá léta a možná ještě nějakého 17. 11. 1989 ráno. A Zpátky k dnešku: nevím kdy, ale vím, že v KDU-ČSL to bublá a snad trochu i kvasí.

S pozdravem
Jan Czerný

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Julinek Pavel

Loginname: p.julinek

Datum: 18.2.2008 22:55

 

Vážený pane Czerný, děkuji Vám za odpověd a oceňuji Váš optimismus.

V podstatě s Vámi souhlasím, ale stále mi není jasné, jak může být změna směru v KDU-ČSL úspěšná. Burcovat, oživovat, motivovat atd. má smysl, ale k tomu jsou potřeba disponovaní lidé. Když jsem se díval do svého okolí, tak členové KDU-ČSL jsou zpravidla babičky a dědouškové nad 70 let. Jaký je věkový průměr členů? Další věcí je, zda členové vůbec mají zájem o nějakou změnu. Není většině členů docela jedno, co se děje? Resp. se s děním jednoduše smíří? Tady na fóru sice něco můžeme řešit, ale to je minimum členů a sympatizantů. Není divu, že staré struktury zůstávají, protože těch aktivních je menšina a zbytek aktivitou nehýří a hlas při volbách hodí, ať je tam kdo chce.

Podpora prof. Klausovi z řad KDU-ČSL byla pro mě poslední kapkou. Doufal jsem, že se uplatní při rozhodování kvalita kandidátů, nikoli sekundární důvody. A i přestože se uplatnily sekundární důvody, nevidím razantní nesouhlas s tímto postupem. Sice tady na fóru vyjádříme své zklamání, ale např. výzvy ke složení mandátu jsem viděl jen ojediněle. Z toho usuzuji, že členům se tento postup zřejmě libí, mlčky souhlasí nebo to pro ně není natolik akutní, aby se projevili a dali najevo svůj silný nesouhlas. A i volitelé prof. Švejnara z KDU-ČSL se zřejmě docela zžili se skutečností, že vedle nich "sedí" volitelé prof. Klause, jejichž důvody volby jsou docela bizardní. Všichni tak nějak mlčí a křesťansky táhnou za jeden provaz. Za těchto okolností nevidím reálnou možnost, jak v KDU-ČSL změnit směr. Volitelé prof. Klause rozhodně nemají mou podporu, tedy KDU-ČSL nemá mou podporu.

Zpětně hodnotím jako chybu, že jsem v posledních volbách do Poslanecké sněmovny volil právě tuto stranu. Otázka, koho bych volil, je až na druhém místě. Právě už při posledních volbách jsem se cítil jistým způsobem "vydírán" stranou KDU-ČSL, protože jako by říkala: "My jsme jediná křesťanská strana. Koho jiného chceš volit?" Dnes bych KDU-ČSL nevolil, i když zatím nemám rozmyšleno, komu bych svěřil svůj hlas.

Mgr. Pavel Julinek

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Czerný Jan

Loginname: jczerny

Datum: 17.2.2008 22:40

 

Dobrý den,
dovolím si ještě upozornit celou členskou základnu, že pokud mají zájem vyslechnout si příspěvky svých zvolených představitelů na úterní či předešlých celostátních konferencích, mají možnost požádat ústřední kancelář (například prostřednictvím krajských a okresních tajemníků) o poskytnutí zvukového záznamu, který je vždy na konferencích pořizován.
Myslím, že v některých případech může být pro členy v regionech překvapivé a podnětné slyšet názory politiků, kteří je zastupují.
Využijte této možnosti!
S pozdravem
Jan Czerný

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Marek Milan

Loginname: mmarek

Datum: 17.2.2008 16:44

 

Pane Černý, souhlasím s Vámi, je potřeba, aby zavanul nový vítr!

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Czerný Jan

Loginname: jczerny

Datum: 17.2.2008 22:26

 

Vážený pane Marku,
vítr se zvedne jen tehdy, když začneme my sami foukat.
Když si pročítám příspěvky, tak mám pocit, že některé ohlasy jsou vyvolány především frustrací: ti lidé jsou nespokojení, ale neví, co mají udělat, aby se situace změnila. A tak používají velmi silné výrazy nebo třeba hrozí vystoupením ze strany. Jejich sebevědomí - sebevědomí členů strany - je na bodě nula. Napsal mi třeba jeden člen, který nevěděl, zda je možné oslovit jiné členy s žádostí o odpověď na otázku Nového kvasu, když s tím předtím nevyslovil souhlas okresní tajemník (pokud se nemýlím). To je přeci tristní obraz - nikoliv toho člena, ale vedení strany, které dlouhodobě (to není opravdu záležitosti dvou nebo čtyř let) opomíjí stav členské základny. Našim funkcionářům vůbec nepřišlo na mysl, že by měli členy podněcovat k aktivitě! Uvedu jen drobný příklad: až do podzimu 2006 (kdy se Novému kvasu podařilo prosadit tuto změnu) neměli členové strany prakticky možnost znát usnesení celostátního výboru a předsednictva! Naši politici se k nám chovali, jako kdybychom byli malé děti! A kdo za to mohl? Projděte si sami seznamy činovníků strany.
S přátelským podravem
Jan Czerný

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Lichtág Jiří

Loginname: jili

Datum: 17.2.2008 8:01

 

Toto je zajisteé správná cesta. Nevystupovat ze strany, ale udělat něco pro její očistu, obrození a tím i přutažlivost voličů.
JE VŠAK NUTNO POSTUPOVAT JEDNOTNĚ.

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Langhamer Pavel

Loginname: Plang

Datum: 16.2.2008 14:11

 

Zcela s Vámi souhlasím. Podle mne je i hlavní problém v aktivitách místních organizací KDU. Pokud je tam průběžný život a činorodost, je to v pořádku. Zde je možnost dění ovlivňovat.

Další problém je v lidech a v jejich morálce. Někteří jsou prostě všehoschopní a ti s námi slušnějšími, tak říkajíc s beránčí povahou, si dělají co chtějí a vždy nás ošulí.
Ti modří havrani a jejich přisluhovači na nás ze shora kálejí a jsou spokojení, jak jim to vychází.

Není to jednoduché a chce to něco konstruktivního vymyslet.

V jednom rozhovoru zazněl názor, že vlastník má absolutní právo si s majetkem (v tomto případě s restaurací) dělat co chce (typický přístup ODS), a stát nemá právo do toho zasahovat (kuřáci a nekuřáci v restauraci). Zajímavá by byla diskuze na toho téma při různých typech majetku. Velmi by mne zajímal názor ostatních členů KDU.
Hezký den

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Czerný Jan

Loginname: jczerny

Datum: 16.2.2008 16:05

 

Členové strany,
dovolím si ještě jedno malé dloubnutí: Pokud chcete KDU-ČSL změnit, napište po každých třech diskusních příspěvcích zde, také jeden e-mail na tyto adresy: info@kdu.cz, gs@kdu.cz, tisk@kdu.cz, jcunek@senat.cz, hlas@kdu.cz, případně nějaké další dle vaší úvahy.
Témata mohou být různá:
- žádost o okamžité zveřejnění seznamu usnesení stranických orgánů k volbě prezidenta,
- žádost o svolání volebního sjezdu,
- žádost o stranické potrestání těch poslanců a senátorů, kteří hrubě porušili stanovy strany,
- žádost o návrat ke dvouletému funkčnímu období
- zřízení centrální archivu stranických usnesení
- žádost o organizaci každoročního setkání členů strany,
- jakékoliv další téma, které je vám blízké nebo s čím jste dlouhodobě nespokojeni.
Diskuse je výborná a inspirativní věc, ale bohužel zajímá jen novináře. Vedení strany zajímají činy. Reagují většinou jen na podněty.
Jsme členové strany, rovní v právech a povinnostech, tak se tak chovejme!
Jan Czerný

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Šolle Vít

Loginname: solle

Datum: 16.2.2008 11:04

 

Plně podporuji Vámi formulovaný program. Obávám se pouze jednoho, že stranická struktura (MO-OO-KO..) je již tak zmrzačena a umrtvena starými strukturami, že se na ni nelze spoléhat. Stanovy a demokracie je absolutně potlačena. Je třeba vybudovat dočasnou pomocnou organizační strukturu, která dokáže vrátit členům odvahu a důvěru ve změnu.
Jednání poslaneckého a senátního klubu několik hodin před CK v úterý 12.2., které přijímá usnesení v rozporu s celostáním orgánem strany, je otevřeným porušením povinností člena strany (§6, odstavce c stanov). Naopak budování názorové platformy v rozporu se stanovami není .

 

 

 

 

 

 

Re: NEEXISTUJE JINÁ CESTA KE ZMĚNĚ!!

Autor: Czerný Jan

Loginname: jczerny

Datum: 16.2.2008 11:26

 

Ano, to co uvádí pan Šolle, je dalším příkladem jednání, proti kterému jsme povinni se ozvat.
Jestli si myslíme, že sjezd v Pardubicích má být volební a hlavně, jestli má být počátkem demokratických změn v KDU-ČSL, pak nezbývá nic jiného, než aby ti, kteří o něco usilují a mají možnost se straně po dva roky intenzivně věnovat (návrat ke dvouletému funkčnímu období je v tuto chvíli takřka podmínkou sine qua non úspěchu vnitrostranické reformy), našli odvahu a a prezentovali se (s podporou spolustraníků i bez podpory) členské základně jako kandidáti na různé posty s konkrétním programem. Bez tohoto kroku doklopýtáme jako slepci do Pardubic a tam, bez znalosti kandidátů a jejich názorů, zplodíme přinejlepším jen další palácovou revoluci bez konkrétních přínosů pro celou stranu.
Osobně jsem za poslední dva roky poznal některé členky a členy, kteří, dle mého názoru, mají straně co nabídnout. Rád bych je tady již nyní podpořil, ale nejdříve se jich všech chci osobně zeptat na jejich názor.
Jan Czerný