Na začátek jen malé připomenutí: Dnes je 20. února 2007 (tedy zhruba15 let po připojení ČR k internetu) a KDU-ČSL je politická strana s druhým největším počtem členů v republice.

 

Člověk by předpokládal, že vedení strany se tedy bude snažit co nejvíce vycházet vstříc aktivním členům, aby zbytečně neztráceli čas při hledání potřebných informací. 

 

Považuji se za středně aktivního člena strany a jen v posledním týdnu jsem měl zájem zjistit několik informací. Posuďte, jak jsem dopadl:

 

1) Zápisy z jednání předsednictva strany - informace nejsou na internetu k dispozici (nové vedení strany tak vesele pokračuje v porušování stanov, na které jsem opakovaně upozorňoval)

2) Program jednání březnové Celostátní konference - informace nejsou na internetu k dispozici.

3) Termíny zasedání pražských obvodních organizací - informace nejsou na internetu pražské organizace k dispozici

4) Usnesení pražských obvodních organizací - informace nejsou na internetu k dispozici.

 

Navíc bych velmi rád věděl, co je obsahem podkladu č. 7/2, na základě kterého Celostátní výbor navrhuje Celostátní konferenci přijmout usnesení o svolání sjezdu v roce 2008. Z internetových stránek, na které mají přístup pouze členové strany, se to dozvědět nemohu.

 

Proč?

 

Proč moje strana není schopna poskytnout svým členům informace prostřednictvím internetu? Proč spoléhá na systém předávání informací z vyšších pater do pater nižších, který je za prvé pomalý, za druhé nepřesný, za třetí nepružný a za čtrté nefunguje?

 

Za otázkami přichází naprosto konkrétní podnět:

 

Navrhuji, aby zasedání celostátní konference (která je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy a má všeobecnou působnost a odpovědnost za činnost strany) byla napříště přenášena živě po internetu v sekci určené pouze pro členy strany.

 

A jen pro zasmání, nebo i k úvaze?!? Navrhuji zřídit funkci "stranického" mluvčího, který by byl k dispozici členům strany stejně, jako je novinářům k dispozici mluvčí "tiskový". 

 

Pokračování příště: Co se členové strany mohou dozvědět o aktivitách a výsledcích práce odborných komisí?

 

Za Vaši pozornost děkuje a burcovat Vás ze sladkého snění o dalším rozvoji strany se snaží

 

Jan Czerný

KDU-ČSL Praha 2

 

20. 2. 2007