Podklady pro diskusi o KDU-ČSL

Politici nemají udržovat zavedený stav, to mají dělat administrátoři. Politici mají přemýšlet o projektech pro budoucnost.
Zde je má představa o osmi nejdůležitějších reformních krocích v organizaci strany.


1) Jednoroční funkční období. Příští sjezd pak rozhodne, jak dál.

2) Dva druhy členství: plné a částečné.

3) Zvýšení minimálního členského příspěvku na 400-1000 korun. Možnost zlevněného rodinného členství.

4) Nepřítomnost ve Sněmovně a nízká funkčnost odborných komisí nás nutí hledat jiný model volby předsednictva: každé místo v předsednictvu (mimo předsedu) bude mít předem určenu oblast odpovědnosti. Kandidáti proto budou kandidovat na tato jednotlivá místa. O prvním místopředsedovi se pak rozhodne v závěrečné volbě.

Složení předsednictva:

předseda

Členové předsednictva odpovědní za
a) rozvoj strany
b) finance, průmysl, dopravu
c) sociální věci, zdravotnictví
d) školství, kulturu
e) obranu, vnitro, zahraniční vztahy
f) zemědělství, místní rozvoj, životní prostředí

Tito místopředsedové by pak jmenovali (či odvolávali) za každý resort ve své působnosti jednoho koordinátora (náměstka), které by musela schválit Celostátní konference. Předsednictvo a koordinátoři by tvořili tzv. programovou radu. Koordinátoři by pak sami zformovali odborné zázemí podle obecných doporučení a podle pokynů místopředsedů.

5) Generální sekretář bude volen přímo sjezdem. Odvolat jej může Celostátní konference.

6) Uvedení do provozu celostátní internetové databáze usnesení.

7) Předseda každé krajské organizace jmenuje "krajského komunikátora". Předsednictvo pak jmenuje celostátního koordinátora (přibližná představa je k dispozici zde: http://czerny.kdu.cz/08082001.htm). Tato funkce může a nemusí být honorována.

8) Nová role Celostátního rozhodčího sboru: nebude jen řešit spory uvnitř strany a výklad stanov na vyžádání členů, ale aktivně bude navrhovat předsedovi zlepšení v oblasti vnitrostranické demokracie.

Jan Czerný
KDU-ČSL Praha 2
http://czerny.kdu.cz