Vážený pane předsedo,

 

obracím se na Vás jménem devíti desítek signatářů petice Nový kvas.

 

Jak asi víte, první myšlenky oslovit členskou základnu s návrhy na reformu vnitrostranického života se objevily na jaře 2006, v červnu, červenci a srpnu vznikala konkrétní podoba textu a procházela korekturami sympatizantů a vnitrostranické zveřejnění bylo naplánována na druhou polovinu srpna.

 

Shodou okolností se ve stejném termínu odehrálo extempore předsedy M. Kalouska a dalších členů předsednictva. Zveřejnění Nového kvasu proto mnozí dávají do přímé souvislosti s těmito událostmi, ale pravda je jiná. Hnutí Nový kvas reagovalo na hlubší a trvalejší krizi v KDU-ČSL, která v posledních měsících jen gradovala. Tehdější vedení strany, přestože znalo obsah Nového kvasu, nejenže na jeho podněty nereagovalo, ale dokonce je veřejně zasměšňovalo a marginalizovalo.

 

Většina signatářů Nového kvasu je proto spokojena s volbou nového vedení strany a vidí v této volbě první předpoklad k uskutečnění potřebných a nezbytných reforem v životě strany.

 

Navržené reformy se týkají především vztahu vedení strany a stranického aparátu k členům strany, práva všech členů na volný přístup k informacím a celkového oživení stranického života. Signatáři Nového kvasu jsou přesvědčeni, že pokud neproběhnou strukturální změny v těchto oblastech, krize KDU-ČSL bude pokračovat, stejně jako úbytek členské základny a pokles zájmu voličů.

 

Vaše volba a volba dalších místopředsedů přinesla straně naději, vše je však teprve před námi.

 

Signatáři Nového kvasu jsou připraveni pomoci při uskutečňování změn. Velmi rádi bychom se s Vámi setkali osobně, vyslechli si Vaše představy o reformě strany a Vaše názory na požadavky obsažené v Novém kvasu.

 

Naším přáním je najít s novým vedením společnou řeč, společné cíle a společnou cestu k těmto cílům. Naším přáním je změnit stranu tak, aby se v ní současní členové cítili dobře, aby se cítili plně respektováni a aby stranické prostředí přitahovalo i nové členy. Naším přáním je rozpustit co nejdříve Nový kvas s tím, že jeho cíle byly naplněny.

 

S přáním požehnaných Vánoc a všeho dobrého do roku 2007

 

signatáři Nového kvasu

 

zastoupení při této příležitosti

 

Michalem Blaškem, Janem Czerným a Michalem Dvořákem.

 

V Praze dne 17. prosince 2006