Vážené členky a vážení členové KDU-ČSL,

ocitl jsem se ve velmi výhodné situaci: nemohu se z pracovních důvodů zúčastnit sjezdu a tím pádem mi těžko může být vyčítáno, že na něm chci cosi urvat sám pro sebe (ta neúčast mne ale mrzí). Netvrdím samozřejmě, že tato skutečnost přesvědčí všechny, aby pokračovali dál ve čtení, ale je možné, že mnozí oponenti, u kterých se cením jejich upřímnosti, budou k textu přistupovat s větší shovívavostí než bývá obvyklé.

 

1)         Když jsem v posledních měsících uvažoval o případných volbách v KDU-ČSL a výběru vhodných kandidátů, stále se mi vracela jedna nutkavá otázka. Chtěl bych vám ji také položit: představte si situaci, že KDU-ČSL prohrála většinu voleb a nemá žádného poslance, senátora, hejtmana či krajského zastupitele. Kdo by v této situaci zůstal i nadále členem strany a kdo ze současných politiků by z KDU-ČSL vystoupil?

2)         Bylo by hezké, kdyby KDU-ČSL pravidelně vyhlašovala vlastní politický objev roku a zklamání roku. Zkuste také spolu se mnou hlasovat. Cenu za politický objev roku bych jednoznačně udělil Davidovi Mackovi (a předem přijímám obvinění ze zaujatosti), anticenu bych pak předal Romanovi Línkovi za nezvládnutí role 1. místopředsedy strany (ač s respektem dodávám, že by si zároveň zasloužil nejvyšší ocenění v kategorii krajských politiků!).

3)         Přál bych si, aby se stal zázrak a aby sjezd přijal usnesení o návratu k dvouletému funkčnímu období všech volených orgánů. Toto rozhodnutí nepřinese okamžitě hmatatelný užitek, ale otevře cestu k novému dynamickému rozvoji strany. Politika vyžaduje pohyb, vyžaduje úsilí. Politika potřebuje konkurenci a soupeření. Strana potřebuje vnitřní pohyb, jinak se nedokáže mrštně pohybovat mezi dalšími politickými rivaly. Konzervativní CDU si toho je jistě vědoma a trvá urputně na dvou letech.

4)         Dejte si před oči návrh programu sjezdu a předložené programové materiály (prosím, opravdu si je přečtěte!) a položte si všichni otázku: Pokud se sjezd odehraje podle tohoto scénáře a delegáti přijmou tyto materiály, jaký to přinese straně užitek den po sjezdu, týden po sjezdu, měsíc a rok po sjezdu? Co se změní uvnitř KDU-ČSL, jaké nové perspektivy se nám otevřou, jak to ovlivní náš potenciál?

5)         Kroťte naše politiky, ostře je kritizujte, je-li to oprávněné, žádejte stranické tresty, ale nikoho NEVYLUČUJTE a NEVYHÁNĚJTE. Zejména však vždy dejte na svůj instinkt a předchozí zkušenosti a koho volit nechcete, toho prostě NEVOLTE! A pokud se nikdo jiný nenabízí, zkuste navrhnout někoho jiného nebo překonejte ostych a kandidujte sami.

6)         Uložte vedení strany uspořádat každý rok celostátní setkání členů strany. Je přeci hezké, že se můžete jako delegáti z celé republiky sejít v jednom sále a povzbudit se, umožněte to tedy i všem ostatním!

7)         Pro jistotu navrhněte, že se do příště přepočítáme! Čtyřicet tisíc vypadá jako pěkné číslo, ale jestli nás je méně, tak budeme potřebovat změnit metody práce a více se vážit každé hlavy a každé ruky a nenechat je zahálet.

8)         Jestli se na sjezdu budete bát všeho překvapivého a neznámého, pak jste (jsme) prohráli. Protože politika je plná překvapení a neznámého.

 

S pozdravem Bon courage!

Jan Czerný