Křesťanská demokracie v České republice přijala na svém sjezdu ve Zlíně první významné rozhodnutí, kterým zahájila reformu strany: jasně odmítla, aby její financování bylo založeno na politické korupci.

V reformě je však třeba pokračovat a činit další logické a nezbytné kroky:

1. Reforma příspěvkového řádu

Členové KDU-ČSL si musí položit zásadní otázku, zda chtějí, aby tato strana nadále mohla ovlivňovat podobu politiky v ČR.  Pokud odpoví, že chtějí, musí přijmout také myšlenku, že demokracii je nutné podpořit také rozumnou finanční částkou, která bude investicí do budoucnosti.

Příspěvkový řád stanoví jednotné výše členského příspěvku pro celou republiku. Výše příspěvků bude závislá na sociálním postavení členů. Navrhuji, aby u studentů, důchodců a nezaměstnaných příspěvek činil 250 CZK, u matek s dítětem do 2 let věku 300 CZK, u dalších osob pak 500 CZK korun ročně (případně dvě pásma: s průměrným čistým měsičním výdělkem do 20.000 CZK příspěvek 400 CZK, nad 20.000 CZK příspěvek ve výši 600 CZK). Příspěvkový řád by měl počítat s možností platit příspěvek v jednom roce nadvakrát, případně též možnost určité slevy pro manžele a rodinné příslušníky, kteří  by byli všichni členy strany, což je vcelku obvyklá situace. Zvláštní členský příspěvek bude zachován. 

2. Zavedení zvláštního rozvojového fondu

KDU-ČSL  se musí dále rozvíjet. O prioritách rozvoje  by však měli mít možnost větším dílem rozhodovat členové, voliči a další příznivci strany. Vedení strany by mělo po diskusi definovat několik projektů, které by mohly být zcela nebo částěčně financovány z dobrovolných příspěvků od těchto fyzických či právnických osob. Příklady těchto projektů: on-line databáze usnesení všech stranických orgánů, letní univerzita, celostátní setkání členů, zřízení funkce stranického komunikátora (osoba pro dynamické a efektivní vztahy mezi vedením a členskou základnou) , experiment s dočasným zřízením okresního sekretariátu v předem vybraném teritoriu.

3. Návrat ke dvouletému funkčnímu období

Čtyřleté funkční období „dusí“ a znehybňuje politický život zejména na krajské a místní úrovni, tj. tam, kde by naopak měl panovat co nejživější provoz a co nejrychlejší zapojování nových členů do života strany.

4.  Další úsilí v zajištění plné informovanosti členů

I přes jisté pokroky dosažené v posledních dvou letech je informační politika stranického vedení nedostatečná a nesystémová. Co největší informovanost členů přitom přispívá k kontrole stranických mechanismů a usnadňuje členům proces rozhodování.

5. Skutečně celostranická tvorba programu strany, kontinuální program

Současná tvorba programu je  chaotická a nárazová. Zatímco v létě 2009 byl tento stav ospravedlnitelný časovým tlakem, po zrušení voleb v září vedení nestanovilo harmonogram pro zapojení místních organizací do připomínkování. Strana tím ztrácí význam zdroj vnitřní diskuse a místní a okresní organizace náplň k politické činnosti.

Po přijetí volebního programu by měla být zajištěna jeho kontinuální aktualizace. K tomu doporučuji vytvořit programovou radu, složenou z předsednictva a předsedů odborných komisí, která by se scházela minimálně jednou za tři měsíce.

Jan Czerný

KDU-ČSL Praha 2

 

 

 

 

 

 

 

2. Omezení maximální výše sponzorského daru od jedné právnické či fyzické osoby

Odmítnutí principu politické korupce sebou musí nést i toto dobrovolné omezení. Limit bude stanoven po interní diskusi.