Vážení členové,
dostali jsme se na konec etapy nazvané "hledání kandidáta KDU-ČSL pro prezidentskou volbu". Při pohledu nazpět se mi vybavují opět některé věty z prohlášení Nového kvasu ze dne 3. 8. 2006:

"NOVÝ KVAS konstatuje, že většina členů vedení KDU-ČSL se vzdálila členské základně. Vedení strany nemá systém, jak podporovat a rozvíjet interní diskusi, pravidelně se jí účastnit a podchycovat tak energii členů. ….
Horizontální a vertikální komunikace mezi členy probíhá spíše proti vůli vedení, než z jeho podnětu.
...
Signatáři NOVÉHO KVASU jsou přesvědčeni, že současné vedení strany nedokáže energii členů podněcovat a dostatečně využívat. Přímým důsledkem je ztráta vnitřní dynamiky strany a zvyšující se apatie členů. Tato vnitřní ochablost nepřitahuje nové členy a strana slábne a stagnuje.
...
Hnutí NOVÝ KVAS zastává názor, že jedním z nejdůležitějších prvků stagnace KDU-ČSL je informační bariéra mezi vedením strany a členy. Projevuje se zejména neúplným a selektivním přenášením informací oběma směry, především směrem k členské základně, ale také od ní k vedení. Jejím průvodním jevem je pomalost či absence reakcí na podněty. Mnozí představitelé si odvykli pravidelně informovat členy, kteří je do jejich funkcí zvolili, o činnosti orgánů, kde působí, a své práci v nich. Oficiální usnesení těchto orgánů často nevypovídají o skutečném dění v nich. Informační bariéra významně omezuje členské základně možnost efektivně kontrolovat činnost zvolených orgánů a představitelů strany, podílet se plně na životě strany a přijímat správná rozhodnutí na základě přesných informací. Problém se týká všech úrovní vedení strany. Pokud je tomu někde jinak, není to zásluhou systému, ale jednotlivých funkcionářů a členů."

Krize strany pokračuje a nikdo ve vedení nepřichází s nabídkou zahájit nezbytné reformy. Vedení nevede, je vláčeno.