Návrhy usnesení na Celostátní konferenci 9. 1. 2009

 

Považuji za nutné, aby KDU-ČSL zareagovala důrazně na snahu ODS manipulovat situací v KDU-ČSL. Osobní a programové pnutí v řadách KDU-ČSL je evidentní, ale budeme ho řešit my sami v rámci vnitřních pravidel strany a v rámci předsjezdové diskuse, nikoliv na povel ODS.

Jestli někdo není loajální vůči své straně, pak musíme najít vnitřní sílu k reakci. Mnoho špatného jsme si přivodili nedůsledností a rezignací na reformu strany. Je také zcela zřejmé, že je nutné na nejbližším sjezdu výrazně obměnit vedení strany, už jen z psychologického hlediska: za posledních 15 let v KDU-ČSL proběhlo tak velké množství politických soubojů, že už není prakticky možné, aby ve vedení panovala zdravá atmosféra a minimální důvěra nutná ke společné práci. Noví lidé nemusí být mladí, ale měli by mít vlastní názor, nezávislost vůči současným lidoveckým politikům, schopnost pracovat v týmu a čistý štít.

Je nepřijatelné dávat přednost prospěchu politické strany před prospěchem celého státu, ale také není možné, aby politici ignorovali základní principy loajality vůči své straně. Nejsme ve vzduchoprázdnu, proto budu mluvit konkrétně k osobě pana ministra Kalouska. Považuji například za nepřijatelné, aby ministr vystoupil na sjezdu jiné strany, pokud by mu k tomu nedal předem souhlas předseda a vedení strany. Vystoupení na sjezdu ODS je činem, za který by měl být Miroslav Kalousek stranicky potrestán. Pokud ministr z odborného hlediska nesouhlasí s určitým usnesením vedení strany, má v podstatě dvě možnosti: buď podá demisi, nebo se pokusí velmi podrobně a veřejně vysvětlit svůj postoj členům strany. Pan Kalousek toto neučinil, což považuji za povýšené gesto a neúctu ke společenství, kterému vděčí za svoji politickou kariéru a profesionální růst. Ač si pan ministr Kalousek myslí zřejmě něco jiného, tomuto společenství vděčí i za možnost působit v tak prestižní pozici krátce poté, co zradil hlavní předvolební slib své strany.

 

V pátek doporučuji přijmout usnesení v následujícím znění:

 

1) KDU-ČSL považuje postup premiéra Topolánka při rekonstrukci vlády za nepřijatelný a jeho poslední vyjádření za pokus o vydírání a snahu odvést pozornost od problémů ODS. V té souvislosti KDU-ČSL připomíná text Koaliční dohody, ve které je stanoveno, že pro každé odvolání a jmenování ministra bude předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Návrhy na odvolání a jmenování člena vlády podává předseda příslušné koaliční strany. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné strany.

2) Pro KDU-ČSL je dále zcela nepřijatelné, aby premiér a zároveň předseda jiné strany navrhoval odchod předsedy KDU-ČSL z ministerské funkce, zejména pokud tento návrh není motivován závažnými problémy v práci ministerstva nebo jiným závažným důvodem. Takový návrh není možné kvalifikovat jinak, než jako pokus o rozbití vládní koalice.

 

3) Pro KDU-ČSL jako proevropskou stranu je prioritním úkolem zajistit řádný výkon předsednické funkce v Radě EU. Měnit vedení ministerstev po zahájení předsednictví je z našeho pohledu neuváženým hazardem s důvěryhodností ČR, na kterém se nehodláme podílet.

 

4) KDU-ČSL je jako součást koaliční vlády odpovědná za úspěchy i neúspěchy této vlády. Ministři KDU-ČSL se snaží kvalitně naplňovat všechny reformní kroky vlády, na kterých jsme se shodli v rámci koalice, s pochopitelným přihlédnutím k našim vlastním programovým prioritám. KDU-ČSL je připravena společně zhodnotit dosavadní program a výsledky koaliční vlády a a po dohodě s koaličními partnery připravit nové programové zadání pro ministerstva ve své gesci.

 

5) KDU-ČSL svolala na září 2009 stranický sjezd, na kterém její členové rozhodnou o vedení strany a dalším směřování strany. Předvolební zápolení se bude odehrávat v orgánech KDU-ČSL, nikoliv v grémiích jiných politických stran.

CK bude také konstatovat, že pan M. Kalousek se dopustil dvou činů, které jsou v rozporu se základní loajalitou vůči straně a jejím členům. Jsem také proto, aby se pan Juránek omluvil za své vyjádření v médiích a pokud toho není schopen, aby tato omluva zazněla z CK.