Vždy, když píšu o zavedení celostátní databáze usnesení, musím se nejprve zbavit hněvu. Hněvu nad tím, že jsme dosud pro členskou základnu nedokázali vytvořit účinný nástroj pro politickou práci a pro přístup k informacím.  Jen připomenu opravdu děsivý fakt, že ještě před třemi lety jsme museli žádat a bojovat (proti celostátnímu vedení!!) o zveřejňování usnesení celostátních orgánů na internetu!

Moje rozčílení pramení také z pocitu, že neinformovanost členů vedoucím představitelům v podstatě vyhovovala. Oni sami dostávali prostřednictvím krajských kanceláří a ústřední kanceláře poměrně přesné informace, ovšem nedělili se s nimi. Před volbou prezidenta například tehdejší generální sekretář odmítl poskytnout členům strany seznam usnesení stranických orgánů k podpoře jednotlivých kandidátů!

Reforma KDU-ČSL předpokládá také rehabilitaci významu usnesení pro život strany. Pro diskusi v těch nejmenších místních organizacích, až po diskusi na celostátní úrovni. Očekávám a doufám, že některý z delegátů navrhne na sjezdu usnesení, ve kterém bude předsednictvo pověřeno vytvořením celostátní databáze usnesení nejpozději do dubna 2011.

To, co nyní existuje na našich stránkách je nefunkční paskvil. Zadání je přitom tak jednoduché:

1. přihlášení pod jménem a heslem (přihlašovací údaje obdrží členové odpovědní za publikaci usnesení v každé organizaci).

2. V rolovacím menu výběr regionální úrovně (tedy celostátní, krajské, okresní, místní) a následně výběr kraje o příslušné organizace.

3. Formulář pro zadání data konání schůze, místa a případně času.

4. Nepovinný formulář pro zadání počtu přítomných členů.

5. Formulář pro zadání textu usnesení.

6. Prohlížení databáze: možnost výpisu usnesení za určité období, za určitou regionální úroveň či za určitou geografickou oblast. Možnost hledání prostřednictvím fulltextu.

7. K diskusi:  přístup veřejnosti – zda pouze k usnesením celostátních orgánů  či k usnesení všech orgánů. Klíčová slova (ano, či ne).