Vážení členové předsednictva strany,

podle informace Mariána Hoška bylo včera rozhodnuto, že do programu jednání Celostátní konference byl zařazen bod revokace usnesení ze března 2007. To je jistě dobrá zpráva pro vnitrostranickou demokracii.

Oslovuji vás však s dalším závažným problémem: jistě je vám známo, že usnesení celostátních orgánů publikovaná pro členy strany na stránkách "Moje KDU" neobsahují texty příloh a texty dokumentů, na které usnesení odkazují. Znamená to, že členům strany je ve většině těchto případů odepřena znalost samotné podstaty usnesení, což jistě není smyslem §5 bodu c Stanov KDU-ČSL.

Nyní máte na vybranou: buď tuto záležitost v několika dnech jednoduše vyřešíte administrativním pokynem generálnímu sekretáři, nebo se budete tvářit, že pro vás tento problém neexistuje. Pokud byste zvolili druhou variantu, odsoudíte mne a další členy strany ke zdlouhavému čekání na rozhodnutí Celostátního rozhodčího sboru (který s největší pravděpodobností dá našemu podnětu za pravdu), případně ke zcela krajnímu řešení, kterým je předložení sporu k soudu, na základě příslušného ustanovení Zákona o politických stranách.

Apeluji v této záležitosti, stejně jako v mnoha dalších, na vaší politickou odpovědnost: Na sjezdu v Brně jste byli zvoleni jistě také proto, že od vás členové strany očekávali provedení zásadních reformy stranického života.

Je mi to trapné, ale říct to musím: to, co se podařilo aktivním členům strany prosadit v průběhu posledních 12 měsíců od vašeho zvolení, stejně jako to, co se stále ještě bohužel prosadit nepodařilo, by mohlo schopné předsednictvo s vizí uskutečnit v průběhu dvou měsíců po skončení sjezdu, možná ještě dříve.

Prosím, vzpamatujte se, zkuste začít spolupracovat s těmi, kteří předkládají konkrétní návrhy na zlepšení a modernizaci strany. Kladu si například otázku, proč předseda strany nezareagoval ani jediným slůvkem na nabídku signatářů Nového Kvasu ke spolupráci, která mu byla zaslána na začátku roku 2007.

Začněte členy strany brát konečně vážně a využívejte maximálně všech podnětů, které vám poskytují. Jinak se nepohneme kupředu.

S pozdravem

Jan Czerný
místopředseda KDU-ČSL Praha 2

6. 12. 2007