Komentář ke kandidatuře Michaely Šojdrové

Dnes jsem se začetl do programu druhého kandidáta na předsedu KDU-ČSL, M. Šojdrové. 

Komentář:

1) Je mi sympatické, že M. Šojdrová od úvodní stránky zdůrazňuje význam vnitrostranické komunikace.

2) Pozitivně vnímám slova o generační výměně. Kladu si však otázku, zda M. Šojdrová před několika lety nehlasovala pro čtyřleté funkční období, které generační výměnu velmi účinně brzdí. Kladu si otázku, proč o tomto důležitém bodu není v materiálu ani slovo.

3) M. Šojdrová vyzdvihuje potřebu silné členské základny. Co je však pro tento úkol připravena udělat a zejména: Co byla připravena udělat do dnešního dne? Navrhuje strukturovanou vnitrostranickou diskusi. Kolikrát jsme však její jméno nalezli na diskusním fóru? Jednou jedinkrát v roce 2003! Kolikrát podpořila návrhy Nového kvasu na zlepšení vnitrostranické komunikace, jak bojovala za zřízení centrální databáze usnesení? Byla Jako významná funkcionářka ochotna zastat se členů strany ve chvílích, kdy tito nenacházeli dovolání u orgánů a aparátu strany?

4) Líbí se mi, že navrhuje, aby byl určen místopředseda strany pro práci se členskou základnou. Jestli se nemýlím, tak tento úkol měl vždy na starosti především první místopředseda strany. Jestlipak M. Šojdrová pozvedla v posledních měsících hlas, když zvolený místopředseda R. Línek na tento úkol zcela zapomněl? Jako členka celostátního výboru navíc měla šanci kdykoliv požadovat o určení odpovědného místopředsedy, jak vyplývá ze stanov. Proč tak dosud neučinila?

5) M. Šojdrová chce, aby se vedení strany umělo zeptat členů na názor a získat rychlou odpověď elektronickou cestou. Opět jeden z návrhů z dílny Nového kvasu (Ostatně, pamatuje si kandidátka ještě, jakým výrazem v roce 2006 označila toto petiční hnutí, usilující o reformu stranického života?). Podpořila M. Šojdrová v roce 2007 členy strany, kteří se snažili o rychlé šetření v době před volbou prezidenta? 

6) Je pěkné, že M. Šojdrová chce intenzivní vnitrostranickou diskusi. Jak však na vnitrostranické diskusi pracovala dosud? Podporovala návrhy na každoroční celostátní setkání členů? Podporovala navržené změny v obsahu časopisu Nový hlas? Podporovala návrhy členů na změny ve fungování odborných komisí? Podporovala opravdu hlasitě právo na přítomnost členů při zasedání stranických orgánů? Podporovala návrhy členů na možnost přístupu k materiálům, které procházely předsednictvem, celostátním výborem a celostátní konferencí?

7) Je sympatické, že kandidátka se v materiálu zmiňuje také o zaměstnancích strany. Navrhuje pro ně přísnější dodržování kvalifikačních předpokladů a nové nastavení motivačních finančních nástrojů.

8) Kandidátka nezaujatě konstatuje, že orgány strany kromě předsednictva zůstaly ve stejném složení i po sjezdech v Brně a Pardubicích. Můj osobní názor je, že se jednalo o zásadní chybu, která se nám v následujícím období krutě vymstila. 

9) Kandidátka uvádí potřebné vlastnosti a charakteristiky budoucího předsedy – jedná se tedy o vlastnosti a charakteristiky, která by měla sama splňovat. Myslím, že většinu splňuje. Pochybnosti mám ve dvou bodech: nevím však, zda má představu o svém týmu spolupracovníků – nikde o svém týmu nehovoří – asi teprve vzniká a bude představen později. Budiž. Pak mám ale zejména určité pochybnosti o tom, zda má skutečně jasnou vizi o směřování strany a schopnosti ji prosazovat. Jestliže představila ve svém programu určitou vizi, proč o některých bodech hovoří nahlas až nyní, proč je neprosazovala razantně již v předchozím působení ve velmi vysokých politických funkcích? Co jí bránilo? Abych Michaele uvěřil, je potřeba, aby mi vysvětlila otázky, které jsem ji položil v předchozích osmi bodech. 

10) Kapitola „idea jednoty“ se mi zamlouvá. Máme na tento problém shodné názory.

Shrnutí: Text se mi docela líbí, jsou v něm obsaženy zajímavé návrhy, které zcela chyběly v materiálu J. Březiny. Je škoda, že reforma strany je v něm jen naznačena. Postrádám v textu zhodnocení některých významných událostí z poslední doby – asi je to taktické rozhodnutí. Moje základní otázka: existují dvě různé Míši Šojdrové - před a po kandidatuře?