Členové strany,

 

nenechme se zcela pohltit vývojem posledních dnů a vzlétněme výše, abychom získali nadhled.

 

·        V posledních šesti letech přestalo vedení strany usilovat o reformu stranického života. Členská základna byla ponechána svému osudu a součástí stranických mechanismů se stal psychický nátlak, ignorování oprávněných požadavků, záměrné vytváření informačních bariér. KDU-ČSL se nořila stále hlouběji do vnitrostranické krize, kritici byli umlčováni často velmi nevybíravými způsoby.

·        Jsem přesvědčen, že Kalouskova zrada hlavního předvolebního slibu byla vyvrcholením a takřka logickým důsledkem dlouhodobé krize.

·        Straně v krizi klesala členská základna, zvyšoval se průměrný věk, strana se fragmentovala a uzavírala - a vedení strany sáhlo k tomu nejhoršímu, co v takové situaci bylo možné udělat: rozhodlo o prodloužení funkčního období na dvojnásobek. Bylo možné také vnímat snahy o potlačení principu primárních voleb.

·        Pan Čunek udělal obrovskou chybu, když se domníval - a bohužel se ještě stále domnívá - že na sjezdu byl zvolen kvůli svým názorům v sociální oblasti. Pan Čunek však byl zvolen proto, aby došlo k personální výměně v čele strany a aby byla zahájena reforma strany. Aby byla obnovena důvěra členů ve vedení, aby stranický život dostal nové impulsy.

·        Je nutné konstatovat, že koště darované na sjezdu pan Čunek se svými kolegy v předsednictvu zřejmě odložil do kouta (pasivitu přiznává pan Juránek, o svém vytížení krajskými záležitostmi ví své pan Línek, nečinnost kritizuje pan Hošek a hořký dopis v tomto směru napsal i David Macek) a nové vedení se reformou strany vůbec nezabývalo. Jaká obrovská chyba, jaký zmar! Chovali se, jako kdyby se sjezdem v Brně všechny nahromaděné  problémy automaticky vyřešily!

·        Dnešní krize Jiřího Čunka není podle mého názoru ani tak krize důvěry v jeho počestnost, ale v jeho schopnost ujmout se reformy strany. Není možné čekat měsíce. Garantuji Vám, že v okamžiku, kdy bude zvoleno vedení s opravdu reformním program, pocítíte to okamžitě a intenzivně. Strana bude doslova polita živou vodou!

·        Jak poznáte skutečně reformní vedení podle skutků? Za prvé, posílí se všechny komunikační kanály: vedení se pokusí na sérii mítinků po celé republice povzbudit zkomírající a roztroušené lidovecké duše. Předsednictvo veřejně stanoví priority s uvedením časového harmonogramu. Bude zřízena "horká telefonní linka" pro členy strany. Členové bude všemi možnými způsoby vyzýváni k aktivní účasti na politickém životě strany: otevřou se všechny dříve zavřené dveře, vedení strany podpoří setkávání členů na různých úrovních a z různých regionů. Bude zahájena práce na novelizaci stanov, důraz bude kladen na dodržení klasických demokratických postupů, které stranu jednoznačně posilují, jako např. primární volby, diskuse kandidátů. Bude zajištěn plný přístup členů strany ke všem informacím.

·        Součástí změn bude také důsledné odmítání všech (možná) vžitých postupů, které jsou však v rozporu s dobrými mravy či dokonce se zákonem. Ve straně se bude šířit myšlenka, že prvořadým cílem stranického života není volební úspěch KDU-ČSL, ale zachování demokracie v České republice a prosperita celé země.

 

Tak a teď mne zavřete do blázince pro pomatenost!

 

Jan Czerný

OO Praha 2