Vážení členové obvodní organizace Praha 2, vážení hosté,

 

Někteří z vás si již možná pomyslí, že ten Czerný je někdo jako Jára Cimrman. Někdo, kdo prostě neexistuje. Od roku 2001 jsem pět let pobýval pracovně v Alžírsku. Po mém návratu jsem se nemohl zúčastnit obvodní konference v říjnu 2006, protože mne zaměstnavatel vyslal na stáž. A dnes opět nejsem fyzicky s vámi: kvůli vážné nemoci mého kolegy mne ministerstvo zahraničí vyslalo na misi do nepříliš klidné oblasti pod rovníkem, do Demokratické republiky Kongo. Na přípravu, zdravotní testy a sbalení kufrů jsem měl přesně sedm dnů. Pokud vše dobře dopadne, měl bych se do Prahy vrátit na konci září.

 

Nezbývá mi proto nic jiného, než abych vás oslovil dopisem a požádal vás tímto trochu netradičním způsobem o vyslovení důvěry při volbě do několika funkcí: místopředsedy obvodní organizace, delegáta celostátního sjezdu a delegáta krajské konference.

 

Chci vám říci, že bych nikdy nenašel odvahu požádat na dálku o vaše hlasy, pokud bych v sobě měl pocit, že jsem v předchozím období do práce v obvodní organizaci a v KDU-ČSL nevložil dostatek úsilí, času a energie.

 

Tento pocit nemám. V roce 1998 jsme získali v komunálních volbách na Praze 2 sedm a půl procenta hlasů a tři zastupitele. Po tři roky jsme pak hráli v obvodním zastupitelstvu – byť v opozici - výraznou roli. Po celou dobu pobytu v zahraničí jsem sledoval dění ve straně a reagoval, když jsem cítil, že vývoj se ubírá nesprávným směrem. Po návratu na jaře 2006 jsem spolu s dalšími členy připravil iniciativu „Nový kvas“, která měla za cíl prosadit reformu strany. Shodou okolností byla iniciativa zveřejněna prakticky ve stejný den, kdy pan předseda Kalousek a další členové vedení zradili snad jediný daný předvolební slib a z dosud latentní krize přivedli stranu do krize viditelné. Během této krize jsme připravili – dle mého názoru – velmi kvalitní program pro komunální volby, včetně letáku do každé domácnosti a internetové verze. Ve volbách jsme neuspěli a poprvé od roku 1990 nezískali na Praze 2 žádného zastupitele. Byl to pro nás opravdový šok, který nebylo možné zmírnit ani tím, že ústup ze slávy zaznamenali lidovci  prakticky v celé Praze a také v dalších velkých městech v celé ČR. Čestným výjimkám budiž čest a uznání.

 

Na podzim jsem sestavil politický program reformy strany a kandidoval s ním do Celostátního výboru KDU-ČSL. Delegáti sjezdu v Brně však nakonec rozhodli, že volba do tohoto orgánu neproběhne. V novém roce jsme se pokusili vzít si ponaučení z prohry v komunálních volbách. Během každého zasedání obvodního výboru jsme přijímali usnesení věnované komunální politice a reagovali na dění v Praze 2. Naše obvodní organizace má také v provozu internetové stránky s bohatým obsahem. Od jara  se snažím přesvědčit členy pražské organizace, že potřebujeme změnit naše návyky a náš dosavadní způsob práce. Předložil jsem svoji vizi a vyzval ostatní k politické soutěži. V tuto chvíli stále ještě doufám, že pražská organizace najde sílu, aby – co jiného – začala opět sílit. Chtěl bych vás proto požádat, abyste podpořili volbu nového vedení na krajské konferenci v říjnu a - pokud to uznáte za vhodné – i moji kandidaturu při této volbě.

 

Chtěl bych také v závěru poděkovat paní předsedkyni Monice Turnovské, která dosud na svých bedrech nese osud naší obvodní organizace. Dále pak můj dík patří všem členům obvodního výboru a všem dalším členům i nečlenům, kteří se různými způsoby podíleli na práci naší organizace nebo kandidovali ve volbách.

 

Přeji obvodní konferenci úspěšné jednání, respektuji vaše rozhodnutí při volbách a těším se na setkání s vámi všemi při jiné příležitosti, třebas již na příštím zasedání obvodního výboru v našem sekretariátě na Francouzské.

 

Zdar a sílu!

 

Jan Czerný

V Kinshase, 2. září 2007