Již několikrát jsem chtěl odpovědět na provokativní příspěvky Tomáše M. v diskusním fóru. Tomášovy příspěvky jsou provokativní v tom smyslu, že provokují k přemýšlení.

Mám kolem sebe také mnoho věřících, kteří nevolí KDU-ČSL. Je ale většinou velmi obtížné z nich "vymáčknout", proč nás vlastně nechtějí volit.

Po mnoha pokusech najít motivy jejich nedůvěry vůči středové křesťansko-demokratické straně (samozřejmě, někteří věřící uvádějí jako důvod, proč nevolí KDU-ČSL, nesouhlas s příliš pravicovým či levicovým programem strany – kupodivu vzácně vyrovnaně, ale to je jako uváděný důvod spíše výjimka) jsem dospěl k pěti následujícím bodům (pořadí bez udání důležitosti):

1) Mají obavu, že KDU-ČSL jako politická strana bude chtít v případě výraznějšího podílu na výkonné či zákonodárné moci zasahovat do jejich intimních oblastí, čímž nemám na mysli výhradně sexuální život, ale také sféru víry, životní filosofii. Nepovažují za správné, aby morální imperativy církve byly vynucovány světskou institucí státu. Chtějí mít obecnou svobodu "hřešit" nebo "nehřešit". Jsou principiálně nedůvěřiví a stále se obávají návratu spojení církevních a státních struktur (hraje v tom samozřejmě svou roli - možná i podvědomě – česká historie, předchozí komunistická propaganda, ale také majetkové požadavky církve a v neposlední řadě neustálé odkládání odluky církve od státu).

2) KDU-ČSL si v jejich myslích nese stále hořké hrozny normalizace. A přiznejme si, že ti lidé mají do určité míry pravdu. Naše normalizační "pokání" nebylo pro stranu, která se hlásí ke křesťanským zásadám, dostatečné a razantní. Nedokázali jsme reformovat zejména stranické struktury i určité normalizační modely jednání.

3) KDU-ČSL je pro ně stranou, jejíž představitelé sledují zejména svůj vlastní prospěch, na druhém místě prospěch strany, na třetím místě prospěch církve (instituce), teprve na čtvrtém místě obecné dobro. Jsem přesvědčen, že na tomto obrazu se již dvě desetiletí podílí  - samozřejmě po nás samotných a našich činech – také deník MF Dnes. Postava Josefa Luxe zajišťovala, že - minimálně u předsedy strany - první zmíněná motivace nepřicházela v úvahu a kritiky se nesly v duchu zvířecích symbolů různé intenzity. Od doby Luxe není proti tomuto primitivnímu schématu obrany.

4) KDU-ČSL podle nich nedisponuje dostatečným množstvím tzv. odborníků. Bohužel, odborníci jsou podle nich zejména lidé, kteří jsou schopni o svém oboru zaujatě a zajímavě mluvit, formulovat pregnantně své myšlenky a vzdorovat pádnými argumenty protivníkům v diskusi. To všechno jsou mediální schopnosti, které našim odborníkům skutečně chybí. Odtud také síla fenoménu „Kalousek“.

5) KDU-ČSL nepodněcuje a nemoderuje diskusi o hlavních celospolečenských problémech. Nepotřebujete to, na všechny problémy má automaticky odpovědi a řešení, které je motivováno nábožensky a které nepřipouští již další diskusi.