Demokracie není něco přirozeného, musí se usilovně vypracovat. Demokracie nepanuje,

ale opravuje.

Je úsilím proti nadpráví, proti násilnosti.

Je prací k zabezpečení spravedlnosti.

 

T. G. Masaryk

Jan Czerný

 

osobní stránka

člena KDU-ČSL Praha 2

 

 

image001

Praha

jcz@centrum.cz

Praha 2

 

13. 11. 2010

Obrazová výzva delegatům sjezdu ve Žďáru nad Sázavou

Aneb…Dalekáť cesta má, marné volání….?

7. 11. 2010

Celostátní databáze usnesení

Reforma KDU-ČSL předpokládá také rehabilitaci významu usnesení pro život strany. Pro diskusi v těch nejmenších místních organizacích, až po diskusi na celostátní úrovni.

1. 11. 2010

Jednoleté funkční období!

Jako jsem celou dobu volal po návratu dvouletého funkčního období, dnes se stejnou naléhavostí vyzývám vedení strany a delegáty sjezdu, aby v listopadu hlasovali pro přechodné jednoleté funkční období.

25. 10. 2010

Projekt KDU-ČSL 2012

Předkládám všem členům strany a delegátům sjezdu tento projekt, který považuji za správnou cestu pro KDU-ČSL. Doufám, že vyprovokuje živou debatu mezi členy a pomůže KDU-ČSL definovat priority na následující nelehké období.

Již dříve jsem oznámil, že z pracovních i osobních důvodů nekandiduji na nadcházejícím sjezdu na žádnou funkci. O to více považuji tento projekt za otevřený pro všechny kandidáty, kteří by se jeho obsahem cítili osloveni a zapracovali jej do svých programů.

…pokračování (stáhnout ve formátu .doc)

19. 7. 2010

Podklady pro diskusi o KDU-ČSL

Zde je má představa osmi nejdůležitějších reformních kroků ve vnitřní organizaci strany.

…pokračování

29. 5. 2010

Je sobota, 29. května 2010, 14.00 hod. V KDU-ČSL začíná reforma. Nebo je jiná varianta?

Chci ale také poděkovat Cyrilovi Svobodovi za celé období od posledního sjezdu a za intenzivní volební kampaň. Nebylo to jednoduché. Nepovažuji totiž za správné hledat příčiny krachu v tom, co se stalo za poslední rok. Je třeba se dívat na vnitřní vývoj strany od roku 1989 a od odchodu J. Luxe.

25. 5. 2010

Ano, budu volit KDU-ČSL. Proč?

-          Program KDU-ČSL je mi z politických stran nejbližší.

-          Je to strana, která  zná přesně svoje hranice – a pokud to náhodou někdo z vedení zapomene, členská základna mu to dokáže připomenout.

-          Je to strana, ve které fungují základní demokratické principy a kde mnozí členové trvale usilují o vnitrostranickou demokracii.

-          Je to strana, která má své přirozené partnery v zahraničí.

-          Je to strana, která po 20 let stabilizovala českou politickou scénu, je to strana státotvorná.

-          Je to strana, která dvakrát dokázala, že dokáže odejít do opozice, je-li to třeba.

-          Je to strana, která každý den prožívá pozitivní napětí mezi ideály křesťanství a politikou, jejíž přirozenou součástí je také boj o moc.

-          Je to strana, která se může opřít o takřka stoletou tradici a zároveň bolestně vnímá období Národní fronty a nezapomíná na něj.

-          Je to strana, která odmítá extrémní politické proudy a vytrvale hledá obecné dobro, sociální smír a spravedlnost.

Pokud váháte, doporučuji Vám zvolit KDU-ČSL: stranu, která nemá jen program na čtyři roky, ale pro více generací. Štastnou volbu, přátelé! 

15. 5. 2010

Výsledky studentských voleb jako námět k zamyšlení? Proč ne?

Studenti jsou občané, kteří jsou (v naprosté většině) čistí příjemci dvou velmi silných sociálních solidárních systémů: rodinného a státního. Oba tyto systémy, společně či komplementárně,  jim zajišťují prakticky všechny nezbytné i zbytné služby.

…pokračování

25. 3. 2010

65 dní do voleb – začíná doba hájení

do voleb zbývá 65 dní. Za ty dva měsíce nejde ve straně změnit, nejde nic zlepšit. Volby nás zcela pohltí a je to tak správně.

…pokračování.

11. 2. 2010

V reformě je třeba pokračovat!

Křesťanská demokracie v České republice přijala na svém sjezdu ve Zlíně první významné rozhodnutí, kterým zahájila reformu strany: jasně odmítla, aby její financování bylo založeno na politické korupci. V reformě je však třeba pokračovat a činit další logické a nezbytné kroky:

…pokračování

1. 1. 2010

Novoroční úvaha nad tématem celostátního setkání členů strany

Vážení a milí, končí rok 2009, ve kterém jsme zažili odchod několika desítek bývalých spolustraníků, kteří se pragmaticky rozhodli založit stranu jinou. Bylo to – a stále je - hořké období, které však v sobě nese i naději do budoucna a nové příležitosti. Tento odchod zcela objektivně zmenšil náš „výsek“ v klasickém pravolevém politickém spektru. O to více bychom se měli snažit kreslit na všechny tabule, které máme k dispozici, náš známý politický trojúhelník (liberalismus, sociální demokracie a křesťanská demokracie) a v našem programu dokazovat voličům, že jsme připraveni vyrovnávat obě jednostranně materialistická chápání světa.

…pokračování

14.11.2009

Osobní vzpomínka na 17. listopad 1989

Dovoluji si publikovat osobní vzpomínku na 17. listopad 1989. Tento text jsem sepsal před pěti lety v Alžírsku a před časem jsem jej objevil na jednom archívním CD. Znovu jsem se přesvědčil o tom, že po těchto pěti letech jsem zapomněl další podrobnosti. I přes neúprosnou ztrátu paměti si však stále pamatuji to hlavní: co pro mne znamenalo a znamená získání svobody.

… pokračování

2. 9. 2009

Ústavní soud v podstatě řekl, že všechno má svoje hranice. Myslím, že je to elektrický šok, který máme zapotřebí. Je to výzva politikům i politickým stranám, aby se zamysleli, jakým způsobem dosud pracovali na politické kultuře. První vyjádření pánů Topolánka a Paroubka mě šokovala: chovali se, jako kdyby jim někdo rozbil hrad z písku. Tedy konkrétně slova Paroubka o "mezinárodní blamáži a poškození prestiže a vážnosti ČR ve světě" a úvaha Topolánka o tom že rozhodnutí ÚS "je proti základní vizi, k čemu má sloužit ústava a Ústavní soud". Souhlasím s postojem KDU-ČSL.

1. 9. 2009

Proč věřící lidé vlastně nevolí KDU-ČSL?

Mám kolem sebe také mnoho věřících, kteří nevolí KDU-ČSL. Je ale většinou velmi obtížné z nich "vymáčknout", proč nás vlastně nechtějí volit. Po mnoha pokusech najít motivy jejich nedůvěry vůči středové křesťansko-demokratické straně jsem dospěl k pěti následujícím bodům.

…pokračování

19. 8. 2009

Volební hlas jako investice

Informace o investicích politických stran do předvolební kampaně ve mně vyvolávají spoustu otázek. Jedna z nich zní: Proč budu volit stranu, která evidentně neláká štědré dárce? Není nakonec neschopnost „sehnat peníze“ něčím, co by ukazovalo na obecnou neschopnost politické strany a jejich vůdců postarat se stát?

…pokračování

12. 6. 2009

Nesnadné období

Možná v tuto chvíli cítí mnozí členové KDU-ČSL úlevu z odchodu některých politiků do jiné strany, ale je zřejmé, že to bude pro nás těžké období. Kalouskova strana bude přirozeně hledat voliče i mezi voliči KDU-ČSL a bude mít přitom výhodu perfektní znalosti prostředí.

…pokračování

28. 5. 2009

Otevřený dopis delegátům sjezdu ve Vsetíně

Vážené delegátky, vážení delegáti, Měl jsem pro vás připravenou širší politickou úvahu, ale sjezd strany není odborná konference – je to především místo, kde se rozhoduje. Zmíním proto jen šest důležitých bodů, které mi leží na srdci.

… pokračování

22. 5. 2009

Čtyři kandidáti na předsedu odpověděli na otázky

Dne 11. května 2009 jsem zaslal kandidátům na předsedu KDU-ČSL několik otázek. Tímto děkuji všem čtyřem politikům za jejich odpovědi. Přeji každému z nich vše dobré. KDU-ČSL, členům a voličům strany a koneckonců i všem občanům pak přeji dobrého předsedu.

…pokračování 

4. 3. 2009

Komentář ke kandidatuře Michaely Šojdrové

Dnes jsem se začetl do programu druhého kandidáta na předsedu KDU-ČSL, M. Šojdrové.  Zde je můj komentář.

…pokračování

25. 1. 2009

Komentář ke kandidatuře Jana Březiny

Dnes odpoledne jsem si uvařil kávu a začetl se do materiálu Jana Březiny, prvního kandidáta na předsedu KDU-ČSL, s názvem „Energie pro klidnou sílu“. Přečetl jsem text pozorně a dovolím si tento dokument komentovat.

…pokračování

15. 1. 2009

Spolužití dvou názorových platforem

Nikdo nepochybuje, že v KDU-ČSL spolužijí dvě hlavní názorové platformy (stejně tak tomu je koneckonců v ODS, u Zelených, ČSSD i komunistů). Spolužijí již od revoluce, jejich konflikt však postupně graduje. Je hloupé si to nepřiznat. …pokračování

8. 1. 2009

Návrhy usnesení na Celostátní konferenci 9. 1. 2009

Považuji za nutné, aby KDU-ČSL zareagovala důrazně na snahu ODS manipulovat situací v KDU-ČSL. Osobní a programové pnutí v řadách KDU-ČSL je evidentní, ale budeme ho řešit my sami v rámci vnitřních pravidel strany a v rámci předsjezdové diskuse, nikoliv na povel ODS. …

6. 1. 2009

Komentář k situaci

Nechápu, proč jsme si nechali od ODS tak snadno vnutit myšlenku obměny vlády. Měli jsme jasně říci od první chvíle: NE!! Ta obměna je vedena snahou zlepšit pozici a obraz ODS ve společnosti. Uškodí dotčeným ministerstvům, která se rok a půl připravovala na předsednictví v EU. ODS nám prostě "zahájila" v KDU-ČSL volební kampaň. Máme si mezi sebou co vyříkat, máme co vysvětlovat našim členům. Tak do toho! …

28. 10. 2008

Co (koho) vlastně chceme?

Po šesti měsících naprosto hmatatelné stagnace po sjezdu v Pardubicích ztratila naše strana v těchto volbách další část politického vlivu. Senátní volby ještě ani neskončily a už jsme se stali svědky zahájení kampaně pro volby stranické. Inu, proč ne. Odmítám však, aby opět došlo jen k dalšímu palácovému převratu a v KDU-ČSL se nic zásadního nezměnilo. (…) Osobně se těším na klání kandidátů a jsem připraven dát některým z nich svoji skromnou podporu. Zatím jsem ale nenašel program, který vytrvale hledám. Jaké jsou mé představy? …

21. 4. 2008

Jaký byl sjezd?

Ve Francii se teď často připomíná heslo z pohnutých jarních dnů roku 1968: Buďme realisté, žádejme nemožné. Mám pocit, že revoluční heslo mne ovlivnilo při psaní předsjezdových úvah - připojil jsem se k zástupu realistů a nyní se musím srovnat s tím, že sjezd se odehrál v mezích možného (také jak jinak…).

Jak se tedy dívám v deseti bodech na sjezd? …

11. 4. 2008

Všem delegátům sjezdu!

Vážené členky a vážení členové KDU-ČSL, ocitl jsem se ve velmi výhodné situaci: nemohu se z pracovních důvodů zúčastnit sjezdu a tím pádem mi těžko může být vyčítáno, že na něm chci cosi urvat sám pro sebe (ta neúčast mne ale mrzí). Netvrdím samozřejmě, že tato skutečnost přesvědčí všechny, aby pokračovali dál ve čtení, ale je možné, že mnozí oponenti, u kterých se cením jejich upřímnosti, budou k textu přistupovat s větší shovívavostí než bývá obvyklé.

7. 4. 2008

Sjezd je za dveřmi.

Opravdu všichni členové mají poprvé možnost přečíst si sjezdové dokumenty, což je nepochybně pozitivní zpráva. Oceňuji to.

Zamysleme se společně nad navrhovaným obsahem sjezdu: Moje první otázka směřuje k programovým dokumentům: jsou opravdu tak odlišné od našeho volebního programu pro volby v roce 2006? Moje odpověď zní: nikoliv. V červnu 2006 jsme se zlobili na českého voliče, že nepochopil kvalitu našeho volebního programu, potvrzenou mnoha odborníky, a dal ji košem. Může nyní český volič ocenit kvalitu předložených sjezdových dokumentů? Obávám se, že nikoliv. Jejich kvalita není dobrá, je špatná.

13. 3. 2008

Vidíte východisko z krize KDU-ČSL?

Diskuse místopředsedy KDU-ČSL Prahy 2 Jana Czerného a politologa Pavla Šaradína na stránkách Literárních novin (č. 9 ze dne 29. února 2008)

Situace, ve které se dnes nachází KDU-ČSL, je dlouhodobě předmětem zájmu Literárních novin. Téma dnešního sporu bylo ovšem inspirováno anketou dvouměsíčníku Listy z čísla 6/2005. Tehdejší otázku, zda má KDU-ČSL budoucnost, jsme upravili na: „Může KDU-ČSL přežít jako samostatná politická strana?“ Do titulku jsme však nakonec zvolili motiv, jenž oba diskutující alespoň lehce rozděluje.

22. 2. 2008

Chceme opravdu v Pardubicích volit nové představitele strany?

A propos, vážené členky a členové KDU-ČSL, za necelé dva měsíce se koná sjezd v Pardubicích. Myslím, že je nejvyšší čas určit, zda se bude na sjezdu volit, případně koho budeme volit. Pokud hodláme čekat na samotný sjezd a tam bez širší znalosti kandidátů a jejich programů provedeme jakýsi palácový převrat, tak se ve straně mnoho nezmění. Každý, kdo je přesvědčen, že by sjezd měl být volební, musí pro to něco udělat:

20. 2. 2008

Neexistuje jiná cesta ke změně!

Vážené členky, vážení členové, těm, kdo nyní cítí hořkost nebo přemýšlí o odchodu ze strany, chci říci, že je možné stranu změnit, ale musíme se začít chovat jinak. Pokud se nezměníme my, nezměníme ani KDU-ČSL.

10. 2. 2008

Prohlášení Nového kvasu k volbě prezidenta

9. 2. 2008

Otevřený dopis poslanci Severovi

8. 2. 2008

Prezidentská volba ve světle Nového kvasu

Vážení členové, dostali jsme se na konec etapy nazvané "hledání kandidáta KDU-ČSL pro prezidentskou volbu". Při pohledu nazpět se mi vybavují opět některé věty z prohlášení Nového kvasu ze dne 3. 8. 2006.

26. 1. 2008

Podstatou kompromisu jsou ústupky z obou stran. Pokud ODS nepodporuje vyrovnání státu s církvemi, ať to sdělí jasně všem českým občanům. Pokud vyrovnání podporuje, pak se ze strany ODS nejedná o kompromis.

21. 1. 2008

Držíme hubu a krok a tak se nedivme

Dobrý večer, omlouvám se za poněkud expresivní název příspěvku. Opět se pokusím pohlédnout na diskusi ohledně zvolení prezidenta obecněji. Osobně jsem přesvědčen - a prakticky každé jednání vyšších orgánů strany, kterým jsem přítomen, mě o tom již téměř po dva roky utvrzuje - že strana prochází hlubokou krizí.

15. 1. 2008

Odpověď těm, kteří chtějí vystoupit ze strany

Vážené členky, vážení členové, Děkuji za všechny reakce a dovolte mi, abych se obrátil zejména k těm, kteří v nich hovořili o vystoupení ze strany. Pevně věřím, že tak neučiní. Za prvé: usnesení celostátního výboru nepředstavuje názor KDU-ČSL jako strany, ale pouze 29 členů celostátního výboru. O postoji strany se rozhodne na zasedání Celostátní konference. Pokud se Celostátní konference nedokáže usnést na stanovisku k volbě prezidenta, považuji za naprosto logické, že ztratí právo na další existenci a že na sjezdu v Pardubicích dojde k volbě členů tohoto orgánu.

14. 1. 2008

Celostátní výbor většinovým hlasováním vyzval lidovecké zákonodárce k podpoře V. Klause. Jsem spokojen, že tento orgán dokázal najít sílu k jasnému rozhodnutí, přestože s ním nesouhlasím. Celostátní výbor podle stanov strany zásadní politické otázky pouze PROJEDNÁVÁ. Obvodní výbor Prahy 2  dnes mj. přijal usnesení, kde žádáme o vyjádření postoje strany k volně prezidenta (při respektu k hlasování poslanců a senátorů na základě jejich nejlepšího vědomí a svědomí) a to prostřednictvím Celostátní konference, neboť je to právě ona, která - opět podle stanov - SCHVALUJE postoj strany k zásadním politickým otázkám. Pro mne je proto jasné, že KDU-ČSL z těchto důvodů ještě nerozhodla o postoji strany vůči volbě prezidenta. Jako členové strany máme nadále možnost ovlivnit konečné stanovisko strany. Praha 2 dále žádá, aby předseda strany pozval oba kandidáty na prezidenta k diskusi s členskou základnou KDU-ČSL do paláce Charitas.

8. 1. 2008

Odpověď na text Jaroslava Orla "Vybrat správnou cestu"

Vždy přivítám, když se politik vysloví k politice. Proto vítám i text Jarda Orla nazvaný KDU-ČSL: vybrat správnou cestu. Jarda píše o tom, co říká už několik let. Pro některé lidovce to bude důvod, aby text nepovažovali za významný. Mám opačný dojem. Je to důležitý text napsaný v důležité chvíli. Osobně ho chápu jako jakýsi startovní výstřel závodu, jehož etapovým cílem bude dubnový sjezd v Pardubicích.

31. 12. 2007

Vážení spolustraníci, rád bych se poslední den roku 2007 omluvil všem, kterým jsem nevědomky z horlivosti v uplynulém roce nějak ublížil nebo se vůči nim dopustil nespravedlnosti. Omlouvám se. Zároveň chci všechny spolustraníky ubezpečit, že se i v roce 2008 budu se stejnou horlivostí pokoušet provést reformu strany, otevřít ji členům i veřejnosti, zaručit právo na rovný přístup k informacím, zprůhlednit rozhodovací procesy, zdůraznit princip odpovědnosti volených představitelů vůči členské základně a pranýřovat nedemokratické postupy na všech úrovních. Těším se na spolupráci i korektní politické soupeření v novém roce a přeji Vám všem mnoho zdraví a štěstí. Ať se KDU-ČSL daří a ať je její existence ku prospěchu České republice a jejím občanům!

6. 12. 2007

Má se vrátit Jiří Čunek do vlády a budoucnost KDU-ČSL

O současné situaci ve vládě je možné rozvíjet až neuvěřitelné spekulace. Přemýšlet o ní jako o hře. Myslím, že to může být i intelektuální výkon, dokonce to může být i zábavné.

Nicméně: Návrat pana Čunka do vlády je logickým důsledkem rozhodnutí soudu. Pan Čunek je z hlediska práva nevinný. Je to otázka principu. Vyhrožovat neoblibou vlády u veřejnosti je irelevantní.

5. 12. 2007

KDU-ČSL porušuje stanovy utajováním usnesení svých orgánů

Oslovuji vás však s dalším závažným problémem: jistě je vám známo, že usnesení celostátních orgánů publikovaná pro členy strany na stránkách "Moje KDU" neobsahují texty příloh a texty dokumentů, na které usnesení odkazují. Znamená to, že členům strany je ve většině těchto případů odepřena znalost samotné podstaty usnesení, což jistě není smyslem §5 bodu c Stanov KDU-ČSL.

30. 11. 2007

Co pro mne znamená název strany KDU-ČSL?

29. 11. 2007

Návrh na zařazení bodu na program Celostátní konference

Dne 20. 6. 2007 jsem podal Celostátnímu rozhodčímu sboru (dále jen CRS) podnět, ve kterém jsem napadl usnesení Celostátní konference (dále jen CK) ze dne 16. března 2007, že "delegáty sjezdu KDU-ČSL 2008 jsou delegáti sjezdu 2005 v Plzni nebo jejich náhradníci s platným mandátem". Uvedl jsem, že podle stanov KDU-ČSL nemá celostátní konference právo rozhodovat o tom, kdo bude či nebude delegátem sjezdu. Tato pravomoc je ve výlučné pravomoci okresních konferencí (§20, bod 5c).

20. 11. 2007

Příspěvek k diskusi o dalším směřování strany

Cestou domů po různých schůzích jsem si často kladl otázku, jak je možné, že někteří tak odlišní jedinci jsou ve stejné straně jako jsem já. Případně, zda nejsem já sám tak odlišný od ostatních členů strany. Ptal jsem se v duchu, co nás vlastně spojuje. Zda je to úplná náhoda, že jsme se sešli v jedné politické straně.

2. 11. 2007

Kauza Jiřího Čunka z ptačí perspektivy

Členové strany, nenechme se zcela pohltit vývojem posledních dnů a vzlétněme výše, abychom získali nadhled. V posledních šesti letech přestalo vedení strany usilovat o reformu stranického života. Členská základna byla ponechána svému osudu a součástí stranických mechanismů se stal psychický nátlak, ignorování oprávněných požadavků, záměrné vytváření informačních bariér. KDU-ČSL se nořila stále hlouběji do vnitrostranické krize, kritici byli umlčováni často velmi nevybíravými způsoby.

30. 9. 2007

Co chci KDU-ČSL v Praze přinést?

Naše krajská organizace nemá v KDU-ČSL na růžích ustláno. Sami si to mnohdy zdůvodňujeme tím, že jsme pro zbytek strany příliš odbojní rebelové. Nicméně, toto nepravdivé klišé je třeba rozbít. Realita je jiná. Praha není odbojná a není rebel. Pražská organizace je zlomená, rozdrobená, bez energie, bez vnitřního náboje, bez vůle ke změnám - a přesto zůstává navenek spokojená sama se sebou.

2. 9. 2007

Dopis delegátům obvodní konference Praha 2

Vážení členové obvodní organizace Praha 2, vážení hosté, někteří z vás si již možná pomyslí, že ten Czerný je někdo jako Jára Cimrman. Někdo, kdo prostě neexistuje.

26. 8. 2007

KDU-ČSL v Praze změnu potřebuje. Víme to všichni.

Vážení členové pražské KDU-ČSL, v červnu jsme oznámil, že hodlám na říjnové konferenci kandidovat do vedení pražské organizace. Zároveň s tím jsem ve stručnosti sdělil, jak chci změnit politický život naší krajské organizace. Vyzval jsem k otevřenému myšlenkovému potýkání na toto téma a zdůraznil, že předvolební soupeření pro mne není jen bezúčelným divadlem, ale způsobem, jak posílit sami sebe a vybavit se pro zápas s našimi politickými odpůrci.

8. 8. 2007

Měl jsem sen

I had a dream - měl jsem takový sen. V tom snu jsem se ocitl ve společnosti předsedy KDU-ČSL. Věděl jsem sice s naprostou jistotou, že to je předseda naší strany, ale neviděl jsem mu do tváře. Seděli jsme spolu v zahradní restauraci a on mi při víně vyprávěl, jaké jsou jeho plány. Poslouchal jsem ho se zaujetím a během jeho vyprávění jsem stále silněji cítil hrdost na to, že jsem členem KDU-ČSL. Rád bych vám ten odvyprávěl.

3. 8. 2007

První výročí vzniku Nového kvasu

Právě dnes uplynul rok od vzniku petičního hnutí Nový kvas. Nepochybujeme, že tato skutečnost mnohé z vás překvapí. Možná si vybavujete, že širší distribuce textu začala až 28. srpna, tedy čtyři dny poté, co se předseda Kalousek pokusil přesvědčit stranu, že pro křesťanskou demokracii je nejlepším řešením volebního patu zrada slibu daného voličům.

2. 8. 2007

Dopis Jiřímu Čunkovi

Vážený pane předsedo, Podle informací některých členů strany se blíží okamžik, kdy generální sekretář Petr Rybář bude odvolán nebo rezignuje na svoji funkci. Nechci zpochybňovat Vaše právo navrhnout jmenování nového generálního sekretáře, právo Celostátního výboru doporučit jeho jmenování předsednictvu strany, ani právo předsednictva strany definitivně jej jmenovat do funkce. Přesto si dovoluji doporučit, aby o výběru nového generálního sekretáře byly s dostatečným předstihem informovány všechny stranické organizace a bylo jim umožněno, aby na tuto funkci doporučily vhodné kandidáty, případně aby se o tuto funkci mohli ucházet jednotliví členové strany.

10. 7. 2007

Případ pana Čunka

Za poslední měsíc jsem byl nucen opět mnohokráte hovořit s různými lidmi o případu pana Čunka. Myslím, že je právě teď příhodná doba, abychom si o tom v klidu popovídali. To se dělá nejen mezi přáteli, to se snad dělá i mezi straníky, mezi bratry a sestrami, jak mnozí říkají.

29. 6. 2007

Nový systém práce pražské organizace

Vážení členové pražské organizace, dnes vám chci velmi stručně představit, o jaký systém fungování pražské organizace budu usilovat a jak se dívám na volební kampaň v roce 2010.

26. 6. 2007

Jak jsem navštívil palác Charitas

Vážené sestry, vážení bratři, poprvé v mém stranickém životě vás oslovuji tímto způsobem, snad abych dal najevo, že tenhle dopis bude trochu jiný než ty předchozí. Nebude se lišit obsahem, ale spíše formou. Není to totiž dopis úřední, ale osobní, a můžete si tedy vybrat, jestli jej budete číst a zabývat se jím, nebo jestli ho hodíte do koše. Záleží jen na vašem rozhodnutí. Ujišťuji vás, že tentokráte nebudu požadovat odpověď ve lhůtě stanovené stanovami. Život je složen z obyčejných příběhů a tady je jeden z nich.

21. 6. 2007

Co si v Praze přeji já a co si přejete Vy?

Každá strana ke svému úspěchu potřebuje dobré politiky. Dobrým politikem se snad člověk může také narodit, ale obyčejně do něj dozrává. Nejrychleji pak dozrává tehdy, když soutěží s ostatními o místo na slunci. Někteří přitom v tomto politickém zápase dávají přednost dojednávání podpor systémem „ty mně – já tobě“, jiní mají raději přímou soutěž. Jsou to dva různé světy. Ti první se logicky naučí obchodovat s hlasy, ti z druhé skupiny se naučí zásadám otevřené soutěže.

18. 6. 2007

Co se vlastně stalo s naší stranou?

KDU-ČSL se v minulých volbách přiblížila k hranici parlamentní existence a tím zasela do myslí svých členů a voličů semínko pochybnosti. Pro voliče je tímto semínkem otázka, zda při příštích volbách jejich hlas nepropadne, pro členy zase otázka, kolik energie mají ještě věnovat straně, jejíž budoucnost je nejistá. Doslova se před námi otevřela - abych byl patetický - hlubina politické nicoty. Mám pocit, že stále dobrovolně zapomínáme, co se s naší stranou v předchozích letech stalo.

12. 6. 2007

Dva zcela rozdílné politické světy (Cahiers de doléance č. 4)

před několika dny jsem požádal pracovníka strany o zaslání návrhu změny Stanov KDU-ČSL, který schválilo celostátní předsednictvo. Pracovník mi jej obratem zaslal, ovšem s upozorněním, že podklad před projednáním na Celostátním výboru dostávají pouze členové tohoto orgánu a že teprve po schválení Celostátním výborem s ním bude seznámena členská základna. Na závěr přátelského dopisu mi sdělil, že se mám více snažit, aby mne členská základna nominovala tam, odkud chci předem čerpat informaci.  

21. 5. 2007

Příspěvek na konferenci "Budoucnost křesťanské demokracie v ČR"

Vážení přátelé, Při prvním pohledu na název dnešní konference "Budoucnost křesťanské demokracie v ČR" jsem pocítil v zádech malé mrazení. Trochu, jako kdybychom se měli zamýšlet nad budoucností vymírajících druhů živočichů a uvažovat nad budoucností medvědů v Evropě. Pak jsem očima přelétl názvy jednotlivých diskusních příspěvků. Témata jsou to velkorysá a nepochybně zajímavá. Něco mi v nich však chybí. Postrádám v nich kritický náhled na sebedestrukční politiku, kterou již nějakou dobu posouváme vlastní stranu do politické nicoty.

17. 3. 2007

Co očekávají spoluobčané od KDU-ČSL?

Vážení členové strany, chci se dívat na zájem médií a veřejnosti o případ našeho pana předsedy pozitivně. Veřejnost chce mít jistotu, že předseda křesťansko-demokratické strany se nedopustil korupce. Že je tento zájem intenzivnější, než v jiných případech? To je skvělé, že veřejnost má pocit, že právě předseda strany s křesťanstvím v názvu by se neměl dopustit korupce! Možná to cosi vypovídá o očekávání spoluobčanů ve vztahu k naší straně. Možná i důvodech, proč má existence KDU-ČSL význam pro politický život v ČR.

5. 3. 2007

Cahiers de dolénaces č. 3

Vážení členové KDU-ČSL, dovolte mi v úvodu malé upozornění: při každém dalším pokračovaní Cahiers de doléances rozšiřuji okruh adresátů. V té souvislosti prosím všechny, kteří nechtějí, abych jim tyto texty zasílal, o krátkou zprávu - samozřejmě jejich e-mail poté ihned ze seznamu vyřadím. Povinností členů celostátních orgánů strany a funkcionářů pražské krajské organizace je naslouchat hlasům členů strany a proto těmto politikům budu zasílat své názory, i když si to nebudou přát...:-)

25. 2. 2007

Cahiers de doléances č. 2

Vážení členové strany, slíbil jsem, že v druhém pokračování Cahiers de doléances (tedy něco jako soupis kritických podnětů) se zaměřím na odborné komise. Tedy především na to, co se může člen strany dozvědět na internetu o činnosti odborných komisí KDU-ČSL. Shrnuto: o činnosti 13 ze 17 existujících komisí se nedozví vůbec NIC, tedy kromě toho, že existují. A co zbývající čtyři komise?

25. 2. 2007

Ad Cahiers de doléances č. 1

V pátek jsem dostal odpověď od pana generálního sekretáře pana P. Rybáře na můj veřejný dopis s názvem Cahiers de doléances (č. 1). Už mne nenechává čekat, tak jako dříve celé týdny a měsíce. Jeho odpovědi mne však jen znovu a znovu utvrzují v názoru, že pan P. Rybář není člověk na svém místě. To je však především chyba předchozích předsednictev strany a každým dnem větší a tragičtější chybou předsednictva současného (viz závěr dopisu).

20. 2. 2007

Cahiers de doléances č. 1

Na začátek jen malé připomenutí: Dnes je 20. února 2007 (tedy zhruba15 let po připojení ČR k internetu) a KDU-ČSL je politická strana s druhým největším počtem členů v republice. Člověk by předpokládal, že vedení strany se tedy bude snažit co nejvíce vycházet vstříc aktivním členům, aby zbytečně neztráceli čas při hledání potřebných informací. Považuji se za středně aktivního člena strany a jen v posledním týdnu jsem měl zájem zjistit několik informací. Posuďte, jak jsem dopadl:

18. 1. 2007

Dopis pražským lidovcům

Vážení pražští lidovci, nesvolali jsme krajskou konferenci po nepříliš úspěšných červnových volbách, nesvolali jsme ji po Kalouskově porušení hlavního volebního slibu, nesvolali jsme ji po tristním výsledku v říjnových komunálních volbách a nesvolali jsme ji před prosincovým sjezdem. Pokaždé jsem přitom nejprve slyšel, že je to složité, časově náročné a že si krajskou konferenci nikdo nepřeje. Následně pak od mnohých zaznělo, že je velká škoda, že konference nakonec svolána nebyla. Nyní opět zaznívají hlasy, že konference by měla být posunuta na podzim 2007.

17. 12. 2006

Dopis Nového kvasu předsedovi J. Čunkovi

obracím se na Vás jménem devíti desítek signatářů petice Nový kvas. Jak asi víte, první myšlenky oslovit členskou základnu s návrhy na reformu vnitrostranického života se objevily na jaře 2006, v červnu, červenci a srpnu vznikala konkrétní podoba textu a procházela korekturami sympatizantů a vnitrostranické zveřejnění bylo naplánována na druhou polovinu srpna.

28. 11. 2006

Mají pražští politici mlčet a zpytovat svědomí?

Mnozí členové hodnotí lidovecké politiky výhradně jejich úspěchem v komunálních volbách. V té souvislosti jsou například slyšet i hlasy, kteří doporučují většině pražským politikům pokorně mlčet a zpytovat svědomí. Myslím, že je správné, aby se úspěšní komunální politici ucházeli o stranické funkce. Nemyslím si však, že je správné a rozumné posuzovat politiky jen podle holých čísel bez souvislostí.

26. 11. 2006

Vážený pane Kasale,

vstoupil jste právě poprvé do diskusního fóra. Učinil jste tak ryze svým způsobem: sdělil nám, že naše předchozí příspěvky byly plné osočování, urážek a nepromyšlených pohledů na řešení situace v KDU-ČSL. Shrnuto: po celá léta jste se nezúčastňoval interní diskuse, protože Vás nebyla hodna. Dnes, čtrnáct dnů před sjezdem, jste usoudil, že diskuse konečně dosáhla příslušné urovně a že si diskutující zaslouží, aby si od Vás mohli přečíst názor. Ano, zdá se mi, že žijete v jiném světě.

(předchozí stránky)

 

 

NAVRCHOLU.cz